КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – ДВУГОДИШЕН КУРС – 19-20 ноември

 

animalsКРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – ДВУГОДИШЕН КУРС – 19-20 ноември

Първи ден:
1. Основни принципи и методология в метода на усещането и синергията;
2. СЛУЧАЙ НА ЖИВО;
3.Трети и четвърти ред на периодичната таблица.

Втори ден:
1. Лекарства от млека; редки лекарства: Mellivora capensis и др.
2. Остри случаи;
3. Реперторизация.

ЛЕКТОР:ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА

Продължителност – 9,30 – 17,00 ч.
Цена: 160 лв.
ПРИ ПЛАЩАНЕ ДО 25 октомври – 50% ОТСТЪПКА(80 лв.)
АДРЕС:ОФИСЪТ НА СДРУЖЕНИЕ „ГЛАСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА“ :УЛ.”Веслец” 18,ет.3,АП.3

Тел: 0889919889; 0885 922889

Целта на курса е последователно и методично изучаване на метода на усещането и изкристализиралия след това метод на синергията.
Teмите на ще съдържат и изучаване на ММ на класиците, реперторизация,остри случаи, детски случаи Има много школи и учители в хомеопатията, но ако тя расте само на широчина, това би създало голямо объркване. Целта на синергията е да създаде ред в хаоса показвайки ясна посока и как, когато усещането не е ясно,можем да комбинираме класическата хомеопатия със системата.Понякога имаме само царство, но източникът не е ясен, друг път имаме усещането, но миазмът не е ясен,трети път имаме само миазмът и нищо друго.Защо е така?Защото пациентите живеят на различни нива.Не можем да притиснем някой, който живее на 2 ниво – факти да ни каже усещането., което е 5 ниво, защото той просто има друга вибрация, живее на 2 ниво.Той ще си го измисли и ще ни заблуди, а това няма да ни свърши работа.Курсът ще разяснява тези важни положения, които често се случват в практиката. Съдържа 10 модула през 1 месец.

Банкова сметка в лева:
BGN BG16BPBI79421020714502
BIC BPBIBGSF
Пощенска банка
Основание за плащане: Дарение за Сдружение “ Гласът на хомеопатията“
МОЛ: Геновева Костова Георгиева

This entry was posted in Събития. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *