Genoveva Georgieva

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Въвдедение в ReferenceWorks и Mac Rеpertory

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Сензационно: Откриха четвърто агрегатно състояние на водата

Сензационно откритие – четвърто агрегатно състояние на водата. Това съобщи  пред Канал 3проф. Джералд Полак учен от Вашингтонския университет на международна научна конференция в Боровец.

До сега се знаеше, че водата има три агрегатни състояние – твърдо, течно и газообразно. Четвъртото състояние е хибрид.

„Отрихме в действителност, че водата няма три състояния, а четири. Четвъртото състояние е между твърдо и течно и има напълно различни свойства от Н2O. Има по-сложна структура и прилича на желе, изградена е от енергията на слънцето. Изключително интересно, много от учените, които говориха на тази конференция разказаха за експериментите си по отношение на четвъртото състояние на водата.
Другият аспект има общо с хомеопатията. 
Много хора смятат, че хомеопатичните методи не са научни и няма как да дават резултати. Ние обаче разполагаме с документални доказателства, че водните структури се изменят заедно с нагласите на мисленето, че хомеопатията и лекува.

Всъщност имахме интересна презентация и на един ветеринар, който използва хомеопатични методи и върху животни. Резултатите са невероятни – не можем да говорим за ефект плацево или нещо от този тип. Може би ще дойде ден, в който водата ще се превърне в лекарството на бъдещето. Ние си мислим, че водата представлява само две молекули водород и една кислород, но не – всъщност нейната структура има много неща, като например негативните заряди, те са тези, които могат да повлияят положително на здравето.Изглежда, че водата в четвъртото агрегатно състояние е тази вода, която запълва човешките клетки и когато се разболяваме ние губим от нея. За това, когато я пием можем да възстановим изгубеното”, заяви проф. Полак.

Александър Коновалов от Руската академия на науките (РАН). „В науката преди нашето откритие учените не знаеха защо разтворите оказват такова влияние, нито какво се явява материален носител на свойствата. След нашия експеримент с водата достигнахме до извода, че материалните носители се дължат на нано-образуванията и нано-връзките“, разясни той.

По време на конференцията бяха оповестени нови данни, които предоставят научна обосновка на хомеопатията като метод на лечение. Уените разполагат с експериментални доказателства, че водната структура се изменя заедно с нагласите на мисленето, което може да бъде доказателство за методите на хомеопатията. Представен бе и опитът на ветеринар, който с хомеопатични методи успешно лекува животни.

Fakti.bg

Публикувано в Теория | Вашият коментар

ОНЛАЙН КУРС ПО ХОМЕОПАТИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ – 14-15 ЯНУАРИ

Първи ден:
1.Органон на лечебното изкуство
2. Лекции на Кент
3. Случай на живо

Втори ден:
1. Tuja occidentalis, Taxus baccata,Juniperus Sabina – ММ на Фатак
2.Случаи на видео
3. Остри случаи
4. Реперторизация

ЛЕКТОР: ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА
Представител на ‘the other song’ International Academy for Аdvanced Homoeopathy Mumbai за България и последователка на Д-р Шанкаран и учителите от академията.
Практикувам от 2006 година, а активно от 2011. Преподавам от 2012 година.Работя и се обучавам в ‘the other song’ от 2013 година. За 3 години тя ми даде толкова, колкото за 9 не получих тук.

Продължителност – 9,30 – 17,00 ч.
Цена: 160 лв.
ПРИ ПЛАЩАНЕ ДО 23 декември – 50% ОТСТЪПКА(80 лв.)
АДРЕС: ОФИСЪТ НА СДРУЖЕНИЕ „ГЛАСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА“: СОФИЯ, УЛ.”Веслец” 18, ет.3, АП.3
Банкова сметка в лева:
IBAN BG57CECB979010F6375700 BIC CECBBGSF ,ЦКБ(Централна кооперативна банка).
Геновева Костова Георгиева
Основание за плащане: курс

Тел: 0889919889; 0885 922889
Web-site:www.homeopathyvoice.com
Web-site:www.homeopathyvoice.eu
Facebook groups: https://www.facebook.com/groups/homeopathyvoice/
https://www.facebook.com/groups/193927897609537/
https://www.facebook.com/groups/744499532294900/

Целта на курса е последователно и методично изучаване на класическата хомеопатия. Акцентът е върху изучаването на лекарствата чрез случаи на живо и на видео. Това включва техника на снемането на случая според синергичния подход на Д-р Шанкаран, който включва класическата момеопатия и методът на усещането.Когато работим само с класическата хомеопатия имаме 40% успех. Когато работим с метода на усещането имаме също 40% успех, но когато работим и с двата метода имаме 80% успех.
Teмите ще съдържат и изучаване на ММ на класиците, реперторизация,остри случаи, детски случаи Има много школи и учители в хомеопатията, но ако тя расте само на широчина, това би създало голямо объркване. Целта на синергията е да създаде ред в хаоса показвайки ясна посока и как, когато усещането не е ясно,можем да комбинираме класическата хомеопатия със системата.Понякога имаме само царство, но източникът не е ясен, друг път имаме усещането, но миазмът не е ясен,трети път имаме само миазмът и нищо друго.Защо е така?Защото пациентите живеят на различни нива.Не можем да притиснем някой, който живее на 2 ниво – факти да ни каже усещането., което е 5 ниво, защото той просто има друга вибрация, живее на 2 ниво.Той ще си го измисли и ще ни заблуди, а това няма да ни свърши работа.Курсът ще разяснява тези важни положения, които често се случват в практиката. Съдържа 10 модула през 1 месец.

Публикувано в Събития | Вашият коментар

КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – ДВУГОДИШЕН КУРС – 19-20 ноември

 

animalsКРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – ДВУГОДИШЕН КУРС – 19-20 ноември

Първи ден:
1. Основни принципи и методология в метода на усещането и синергията;
2. СЛУЧАЙ НА ЖИВО;
3.Трети и четвърти ред на периодичната таблица.

Втори ден:
1. Лекарства от млека; редки лекарства: Mellivora capensis и др.
2. Остри случаи;
3. Реперторизация.

ЛЕКТОР:ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА

Продължителност – 9,30 – 17,00 ч.
Цена: 160 лв.
ПРИ ПЛАЩАНЕ ДО 25 октомври – 50% ОТСТЪПКА(80 лв.)
АДРЕС:ОФИСЪТ НА СДРУЖЕНИЕ „ГЛАСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА“ :УЛ.”Веслец” 18,ет.3,АП.3

Тел: 0889919889; 0885 922889

Целта на курса е последователно и методично изучаване на метода на усещането и изкристализиралия след това метод на синергията.
Teмите на ще съдържат и изучаване на ММ на класиците, реперторизация,остри случаи, детски случаи Има много школи и учители в хомеопатията, но ако тя расте само на широчина, това би създало голямо объркване. Целта на синергията е да създаде ред в хаоса показвайки ясна посока и как, когато усещането не е ясно,можем да комбинираме класическата хомеопатия със системата.Понякога имаме само царство, но източникът не е ясен, друг път имаме усещането, но миазмът не е ясен,трети път имаме само миазмът и нищо друго.Защо е така?Защото пациентите живеят на различни нива.Не можем да притиснем някой, който живее на 2 ниво – факти да ни каже усещането., което е 5 ниво, защото той просто има друга вибрация, живее на 2 ниво.Той ще си го измисли и ще ни заблуди, а това няма да ни свърши работа.Курсът ще разяснява тези важни положения, които често се случват в практиката. Съдържа 10 модула през 1 месец.

Банкова сметка в лева:
BGN BG16BPBI79421020714502
BIC BPBIBGSF
Пощенска банка
Основание за плащане: Дарение за Сдружение “ Гласът на хомеопатията“
МОЛ: Геновева Костова Георгиева

Публикувано в Събития | Вашият коментар

КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – Двугодишен курс за начинаещи

10-11 Септември

Първи ден:

1.Остри случаи;

2.Минерално царство – първи и втори ред на периодичната таблица.

3. ММ на Бьорике,Фатак;

3. Техники в снемането на случаите по метода на усещането и синергията – 2 случая на видео и анализ;


Втори ден:

1. Как да разбираме умствените рубрики и да трансформираме думите на пациента в рубрики?

2. Растително царство:сем,Ranunculaceae и сем, Loganaceae

3. Два случая на видео и един на пауърпойнт и анализ;
ЛЕКТОР: ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА

Продължителност – 9,30 – 17,00 ч.

Цена: 160 лв.
Ако доведете другарче – по 120 лв. 

ПРИ ПЛАЩАНЕ ДО 9 август – 50% ОТСТЪПКА
АДРЕС: ОФИСЪТ НА СДРУЖЕНИЕ” ГЛАСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА: ул.”Веслец” 18, ет.3, ап.3
Тел: 0889919889

Целта на курса е последователо и методично изучаване на метода на усещането и изкристализиралия след това метод на синергията.
Teмите на курса ще съдържат и изучаване на ММ на класиците, реперторизация,остри случаи, детски случаи Има много школи и учители в хомеопатията, но ако тя расте само на широчина, това би създало голямо объркване. Целта на синергията е да ред в хаоса показвайки ясна посока и как, когато усещането не е ясно, можем да комбинираме класическата хомеопатия със системата.Понякога имаме само царство, но източникът не е ясен, друг път имаме усещането, но миазмът не е ясен,трети път имаме само миазмът и нищо друго.Защо е така?Защото пациентите живеят на различни нива.Не можем да притиснем някой, който живее на 2 ниво – факти да ни каже усещането., което е 5 ниво, защото той просто има друга вибрация, живее на 2 ниво.Той ще си го измисли и ще ни заблуди, а това няма да ни свърши работа.Курсът ще разяснява тези важни положения, които често се случват в пракиката. Съдържа 10 модула през 1 месец.

Банкова сметка в лева: :
BGN BG16BPBI79421020714502
BIC BPBIBGSF
Пощенска банка
Основание за плащане: Дарение за Сдружение “ Гласът на хомеопатията“
МОЛ: Геновева Костова Георгиева

https://www.facebook.com/events/565130193693597/

Публикувано в Събития | Вашият коментар

ОСТРИ СЛУЧАИ В ХОМЕОПАТИЯТА

Здравейте на всички!

Лекцията е предназначена за широк кръг от хора – професионалисти и непрофесионалисти. Дата – 06.08.2016 – 10.30 ч.

Теми:
1.Снемане на остри случаи по метода на усещането.
2.Снемане на остри случаи по класическия метод:
– температура
– кашлица
– травми
– дерматити
– …………………
3.Хронични случаи снети по метода на усещането.

Продължителност 3 часа – от 10,30 – 13,30.
Цена – 20 лв.
13,30 – 14,30 – БЕЗПЛАТНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ЧАСТ.

https://www.facebook.com/events/1083029128409307/Лектор:Геновева Георгиева – преподавател по хомеопатия
www.homeopathyvoice,com
www.homeopathyvoice,eu

Публикувано в Събития | Вашият коментар

Хомеопатичните лекарства

 • —  Поведението на жизнената сила, тази интелигентна и вдъхваща живот на човешкия организъм енергия, е аналогично на това на електромагнитните полета.
 • —  Видът на вълната се определя от  честотата(цикли за секунда), дължината(см )или м. и амплитудата(единици сила).
 • —  Височината на вълната се нарича амплитуда и е мярка за действителната сила на вълната. Колкото по-голяма е амплитудата, толкова по-голяма е силата на вълната. Между 2 вълни с еднаква честота, тази, която е с по-голяма амплитуда носи и предава по-голяма сила.
 • —  Всяка субстанция има характерна честота, на която вибрира най-лесно. Хомогенна субстанция като кристал или метален камертон ще вибрира най-силно на една честота, която се нарича “резонансна”. На резонансната честота енергията , силата на системата е максимална и е в състояние на хармония.
 • —  Ако субстанцията е нехомогенна например човешки орган, всяка негова компонента ще се стреми да вибрира със собствена честота. Общата вибрация на един сложен организъм е много сложна, изменяща във времето не само честотата, но и амплитудата си.
 • —  Нивото на жизнената сила на човешкия организъм може да се възприема само като динамично ниво, влияещо с различна степен на сила и хармония едновременно върху всички нива на съществуване.
 • —  Това е сложен, флуиден, гъвкав енергиен процес, който едновременно влияе на и се влияе от околната среда, но се подчинява на законите и принципите на резонанса, хармонията и интерференцията.
 • — Когато организмът е подложен на някакво влияние – добро или вредно, най-напред се променя честотата на вибрациите на динамично ниво или прмяна в резонансната честота на организма.
 • —  Промяната на динамично ниво е незабавна, но може да премине различен период от време преди да се развият симптоми на физическо, емоционално или умствено ниво.
 • —  Смисълът на живота е да се приведем в съзвучие с околната среда. Не се изисква да бъдем еднакви с нея, защото не можем с нищо да бъдем еднакви-това е инициалната програма на Твореца за нас-чрез уникалността си да проявяваме Неговото многообразие.Съзвучието има и друга дума-хармония-т.е. да бъдем хармонични със средата си, за да позволим творческите енергийни потоци на космоса да преминават безпрепядствено през нас.
 • —  Смисълът на хомеопатията е да приведе дух, душа и тяло в съзвучие с онази част от заобикалящата ни природа, превърнала се в хомеопатично лекарство, чиято енергия е в резонанс с енергията на пациента.
 • —  Само този резонанс може да събуди възстановителните сили за ползотворна работа. Само чрез подобието във вибрациите между организъм и лекарство жизнената сила ще бъде активирана да възвърне системата към здраве.
 • —  Минерални бани, фитотерапия, акупунктура.
 • —  За да има трайни терапевтични резултати е необходимо да се повиши интензивнотта на електродинамичното поле на лечебната субстанция, трябва да се освободи енергията в субстанцията и така да се направи по-достъпна за взаимодействие с динамичното ниво на организма.Така Ханеман е стигнал до потенцирането, чрез което се извлича лечебната енергия от субстанцията без да се променя нейната честота.
 • —  Т.е. хомеопатиното лекарство е форма на интензифицирана енергия, която може да бъде приложена съобразно принципа на резонанса, на закона на подобието, но с повишена способност да влияе на динамичното ниво на организма и това да доведе до трайно излекуване.
 • —  С потенцирането се извършва отпечатване на информацията от молекулите на веществото върху водните молекули, чиято  пространствена конфигурация се променя и те стават носители на тази информация. Те носят активния принцип на веществото, неговата енергия, която всъщност и лекува. Тук се крие и гениалността  и Божествеността и чудото на хомеопатията. Водната молекула носи информация и лекува.Няма натрупване в организма, няма странични ефекти, има чисто енергийно въздийствие.
 • —  Производството на лекарства днес в повечето лаборатории се придържа към основите на традиционните методи още от дните на Ханеман-със стъклени епруветки, коркови тапи и сукусиране на течностите.

—  1. Избор на сурови материали;

—  2. Тритурация(стриване с хаван и пестик);

—  3. Приготвяне на течните субстанции чрез разреждане и сукусиране;

—  4. Натоварване на празни гранули с течни потенции;

—  5. Изсушаване на гранулите;

—  6.Пакетиране.

 • —  Използват се възможно най-чисти начални материали-златен станиол от най-висока чистота за Aurum metallicum. Също се търсят точните източници за приготвяне на соли, елементи и други.
 • —  Растителните лекарства-майчини тинктури.
 • —  За неразтворимите материали-стриване до часове според инструкциите на Ханеман.
 • —  Днес-механични устройства(кръгли мелници)-цилиндричен порцеланов въртящ се буркан  с плътен капак.
 • —  Материалът се поставя вътре  с 99 пъти повече лактоза и изключително твърди топчета го стриват на фин прах.От тритурацията се приготвя сух разтвор.1 грам от материала +99 грама лактоза се смесват и след тритурацията – 1С.
 • —  Процесът продължава до 3С, от която се приготвят течните потенции.
 • —  Сукусията е много сериозно изпълняван процес, защото е сърцевината на цялото производство-полуавтоматичен потенциатор.
 • —  Първите 15 потенции се приготвят в отделни  стъкленици точно по Ханемановия метод.
 • —  Всеки потенциатор – в отделна стая снабдена с високо пречистен въздух, който се отвежда от сградата с цел предотвратяване на кръстосана контаминация(смесване).
 • —  Празните шишета се пакетират в стая, в която никога не е имало хомеопатични лекарства.
 • —  Насищане на гранулите-прибавяне на течно хом. л-во към контейнера с глобули и разклащане за равномерно разпределение.
 • —  Изсушаване върху чиста филтърна хартия в сушилна камера.
 • —  Всяко лекарство се пакетира в зона, свободна от всякакво намесване на всякакво друго лекарство.
Публикувано в Теория | Вашият коментар

Случай на умора

15.03.2016 г.

Жена на 45 г.,лекар,снет по скайп.

-Какво Ви води насам?

– Криза,криза на възрастта.Изморявам се.Няма го това ниво на енергия,която имах преди 2010 г.Работех в спешно отделение и беше много натоварено.Оттогава не съм същия човек.Минах през огромно изпитание и постигнах квантов скок на осъзнаване,просветление,но като че ли цената беше много висока.Имам чувството,че съм преминала през много сериозна болест,преодоляла съм я,но съм платила с много енергия от себе си.Имам приятелка с рак,която мина през химиотерапия.Имам чувството,че съм минала през нещо такова.Много абстрактни неща са. За тях пишат духовни учители.

– Какво беше усещането в огромното изпитание?

– За нереалност,това не е реално,това е сън.Пресата беше голяма – 5 нощни дежурства подред.Когато болката стане непоносима,води до полудяване.Тогава влязох в климактериума и беше шок,беше непланирано.Имах горещи вълни на 1/2 час,прилошаваше ми,плачливи настроения.Когато пациентът плаче пред мен ми идва и аз да се разрева.

– Опишете още малко усещането да сте преминала през огромното изпитание?

Задавам втори път въпроса,защото имаше много енергия,изражението и се промени,когато го каза.

– Чувство за самота,много остро. Чувстваш се абсолютно сам,оставен на собствените си сили и възможности да преминеш.Аз съм си го избрала.Когат отивах на работа,за да не мисля какво ме очаква гледах цветята по пътя.

– Кажете за това малко повече?

– Исках да се свържа с нещо красиво,нещо отвъд този ВЪТРЕШЕН АД.Наблюдавах бебетата,това ме откъсваше от реалността.

– Какво е усещането във вътрешния ад?

– Да си оставен сам,враждебно отношение,без никаква подкрепа.

– Какво е изживяването да си сам?

– Кошмар,нямаш опора.

– Усещането там?

– Безпомощност.

Дотук имамаме усещането – болка,вътрешен ад и сега тя ни дава миазмът.Да си сам,без подкрепа. Нека да видим дали това ще се повтори.

–          Какво е обратното на това усещане?

–          Подкрепа,разбиране,топлина.

–          Опишете това повече?

–          Семейна подкрепа,приятелска подкрепа,да те окуражават.

Тук говори за подкрепа,семейство,дали не е Calcarea?Да видим.

–          Искам да Ви върна на това,което казахте в началото. Опишете усещането в кризата на възрастта?

–          Незнам как ще си продължа живота.Аз не искам повече да работя като лекар.Изгорих мостовете зад себе си.Някои приятелства изчезнаха и много сериозно преосмислям всичко – професия,приятелства, семейство.

–          Защо  не искате да сте лекар?

–          Защото не мога да поддържам интензивно темпо.Не искам повеше да виждам толкова СТРАДАНИЕ И БОЛКА,а и загубих доверие в медицината.

–          Опишете думата ад?

–          ИЗТЕЗАНИЕ,ДУШЕВНО СТРАДАНЕ,ДУШАТА ГОРИ В МЪКИ.

Тя говори много бавно,много мисли,прави големи паузи.

–          Добре,продължавайте?

–          Няма покой,постоянно си нащрек откъде ще те ръчнат.Аз се събуждах с плач,че трябва да отида на работа.

–          Усещането да сте в тази ситуация?

–          Безизиходност,ОБРЕЧЕНОСТ.

Тук дава степента на отчаяние или миазмът.

–          Опишете усещането в безизиходност,ОБРЕЧЕНОСТ?

–          БОЛКА,ПРИНУДА,безкрайно унижение, ТИ СИ НИКОЙ И СИ ПРЕЗРЯНА.

Тук вече миазмът е съвсем ясен.

–          Опишете усещането в унижението и някой да е презрян?

–          Като призрак,нямаш никава стойност и никой не те забелязва.Като все едно си в машина и всички са роботи.

–          Кажете още за характера Ви?

–          Търпелив,сърдечен човек съм,резервиран,с положително отношение към хората.Опитвам се да разбирам хоората,но напоследък съм си ограничила контактите много и това е целенасочено,защото се уморявам от празни приказки.

–          Към какво сте най-чувствителна?

–          Към манипулация и лъжи.

–          Кажете повече за това?

–          Всеки има право да запази личното си пространство,но ако усетя,че някой иска да ме работи се дистанцирам.Не обичам някой да използва чувствата ми,за да ме накара да направя нещо.

–          Коя беше най-стресовата случка в живота Ви?

–          Не мога да се сетя.

–          Към какво друго сте чувствителна?

–          Когато близки хора не ме разбират.

–          Какво е чувството?

–          Разочаровам се,веднъж бях бясна.

–          Дотук в тези 3 области:характер,чувствителност и най-голям стрес тя не потвърди усещането за молка,мъка и като в ад,така че продължавам. Досега имахме това усещане в работата й.Тя я чувства като болка,мъка,огромно страдание и затова е напуснала.

–          Какъв беше характерът Ви като дете?

–          Затворен..Баща ми почина при катастрофа.Интересното е,че нямах никакви емоционални спомени оттогава,приех го просто като нормално събитие.

И тук тя потвърждава усещането в още една област,детството,но този път виждаме нечувствителност при стресови събития. generalities; Рубриката е: PAINLESSNESS of complaints usually painful (144) и едно от главните лекарства тук е Опиум,но той е в раков миазъм,а тя не говори за хаос и ред.Това е пасивната реакция на цялото растително семейство:аналгезия,безболезненост.

–          Очаквах той да умре,още преди да умре си представях как е умрял.Имаше преркания между майка ми  баща ми и беше много ЖЕСТОКО,травмиращо.

Отново използва дума описваща интензивно усещане на насилие,уплаха и мъчение.

–          Какво беше усещането Ви като дете в тази ситуация?

–          Отхвърленост,самота.

–          Добре,още?

–          Няма кой да се погрижи за теб,страх з бъдещето.Нямаш почва под краката си,стабилност,опора,сигурност.

–          Имате ли любими книги?

–          Да,на Екхард Толе.

–          Кажете за това?

–          Дава ми реалност,че не се губя преалено в мисли за минало и бъдеще.

–          Какво имате предвид“

–          За грешките,които съм направила.

–          Например?

–          За грешен избор на партньор,професия,такива неща.

–          Имате ли страхове?

–          Да,от сексуално насилие?

–          Какво е да сте насилена сексуално?

–          Освен физическата болка чувстваш огромно унижение,срам.

Предписание: Fumaria officinalis 1M ,1 доза.

Анализ:И така,това не е класически случай,в който едно и също усещане се повтаря във всички области,но в 2 от тях го имаше.Нямаше теми за жертва-агресор,прокрадваше се темата на 4 ред за сигурност и стабилност,но това беше просто изражение.Това,с което започна беше усещането за огромно изпитание,непоносима душевна болка водеща до полудяване. И това е основното й състояние. Тя чувства работата си като изтезание и ад и това е причинило спада в енергията и чувството,че е в криза.И разбира се като каже криза не трябва да си мислим за тифоиден миазъм. И така,най-силно изпълнено с енергия беше усещането й за болка.

1 ниво – Име на болестта – Отпадналост

2 ниво – Факт – Влошава се от усилие

3 ниво –Емоция – Разочарование,ярост

4 ниво – Делюзия – Че съм преминала през сериозна болест като рак;Делюзия,че е унижен;Делюзия,че нямам стойност

5 ниво – Усещане – Огромно изпитание,непоносима душевна болка до полудяване;Толкова много страдание и болка,ад.

Миазъм – лепрозен – сам на света,презрян,жестокост.

Това е усещането на сем. Папаверацея:Болка,интензивна болка,болка от всякакъв род,но с голяма интензивност.Наказан,силно мъчение,насилие,уплаха,шок.

Потенцията е 1М,защото тя няма много емоции,а повече делюзии.

 

Проследяване:15.04.2016.

Почувствах енергиен тласък нагоре.Още на следващия ден ми беше по-оптимистично,но след седмици ефектът намаля.Газовете ми намаляха,както и тези от влагалището.Товаа беше също голям проблем.

–Колко % сте по-добре?

-50.

– Как е сънят Ви?

– По-дълбок, По-пълноценен. През последните 2 седмици въобще не съм се събуждала.

-Други промени?

– По-фокусирана съм,по-мобилизирана.По-рядко стоя на компютъра,преди стоях с часове.

– Какъв е ефекта от това върху Вас?

– Позволява ми да свърша повече неща,които наистина харесвам и се чувствам удовлетворена.

Предписание: Fumaria 1M, 1 доза Untitled 2

 

 

Публикувано в Практика | Вашият коментар

Случай на депресия

—  Случай на депресия

—  Момиче на 20 г.

—  Тя ми е пациентка от 1 година и имаше подобрение,но не се излекува и сега идва пак в много дълбока депресия.

—  Стоя в къщи по цял ден. Когато нещо започне да излиза като емоция започвам да ям,за да го притъпя. Изпадам в крайности. Усещам,че не мога да се справя с живота си и затова стоя. Все едно ми е поставена задача,която не мога да реша. Трудно ми е да започна да уча. Сериозен застой.

—  – Кажи за това малко повече?

—  Ами гледам сериали.Незнам какво да правя с живота си,ям, гледам сериали,стоя във фейсбук. Чакам да ми мине живота.

—  – От кога си така?

—  – От много време. Може би откакто си напуснах предната работа от края на октомври 2015.

—  – Защо напусна?

—  – Имах кофти отношения с колегите.

—  – Какво значи кофти отношения?

—  – Това беше позиция,на която хората не се задъжат много. Държаха се гадно с мен. Аз ги питам нещо,те не ми отговарят. Предпочитаха да запазят някаква информацияза себе си. Показваха ми,че никога няма да се впиша в този екип.

—  – Какво беше чувството?

– Доста се напрягах….Пак същото,че не мога да се справя.Не мога да им се разкрещя,колкото и да ми изпъваха нервите.

—  – Какво правеха?

—  – Питах ги кога ще излизате,а те теб какво те интересува.

—  -Какво беше чувството?

—  – Исках да взривя нещо,все едно си блъскам главата в стената. Една колежка много се стараеше да ми покаже,че не мога да се справя.

—  – Какво беше чувството ти в тази ситуация?

—  – Неоценена,всичко е напразно. Каквото и да направя никога няма да е достатъчно. Полагаш неимоверни усилия и накрая ти казват,че не си се постарала достатъчно.

—  – Какво е усещането в този момент?

—  – Много се изнервих. Отидох да плача в другата стая. Все едно постоянно бъркам нещо,постоянно греша,постоянноне е ок. Имам много голяма неувереност./гледа нагоре – 4 ниво/

—  – Опиши думата неувереност?

—  Човек смята,че не може да се справи с определени задачки.

—  – Какво е усещането да не може да се справи човек?

—  – Безсилие,неспособност.

—  – Мога да си затворя очите и да чакам да мине момента.

—  – Кажи ми за детството ти.Какъв беше характерът ти като дете?

—  – Много разхвърляна,емоционална,своенравна. Много мразех да си пиша домашните. Родителите ми бяха много взискателни. Аз живеех в свой собствен свят и не се интересувах какво става с училищния материал.По математика ми беше много интересно.

—  –  Защо не учеше?

—  – Можех да гледам по цял ден в една точка без да уча.

—  – Какво имаше в твоя свят?

—  – Сценарии за бъдещето,драма.

—  – Например?

—  – Силна емоционална болезненост. Свръхемоционалност,кояте не е нужна.

—  – Какво имаш предвид под свръхемоционалност?

—  – Раздазнение.

—  – Към какво проявяваш свръхемоционалност?

—  – Когато ми се налага да общувам с глупави хора. Много често съдя хората. Когато някой се опита да ме убеди,че не е така съм супер възмутена,потресена.

—  – Какво е чувството във възмущението?

—  – Много ме напрегна/разказала е една ситуация/,отидох в другия край на залата. Изнервям се,напрягам се. Може ли да са толкова тъпи.

—  Дотук виждаме една чувствителност,има много нервност,изнервяне. Прилича на Ranunculacea,но нека да видим. Рано е още.

—  – Коя беше най-стресиращата случка в живота ти?

—  – Когато се разделихме с приятеля ми.

—  – Кога стана това?

—  – През март миналата година.

—  – Как се почувства?

—  – Много тежко,кошмар. Един от най-гадните периоди в живота ми….Много разбита.

—  – Добре,опиши още малко усещането когато се разделихте?

—  – Всеки ден беше различен.Имаше дни,в които не можех да стана от леглото и плачех,незнаех как ще продължа. Чувствах се пълен парцал и утрепка. Не можех да си представя,че мога да падна толкова ниско.

—  -Какво е усещането някой да е пълен парцал?

—  –  Все едно някой ме е смачкал жестоко. Сдъвкал ме е и ме е изплюл. Все едно някой седи върху мен и мен и ме натиска.

—  – Какво е усещането в натиска в тялото?

—  – Супер подтисната,неспособна,незначителна. Пак бих могла да си затворя очите и да чакам да мине.

—  – Какво да мине?

—  – Натискът.

—  – Опиши думата натиск?

—  – Нещо,което ме кара да се свивам на топка.

—  – Опиши това усещане да  си се свил на топка?

—  – Все едно си се свил така малко в ембрионална поза и просто ме няма,изчезвам,СКРИВАМ СЕ ОТ ВСИЧКО,което се случва наоколо и това ми дава сигурност.

—  – Какво е усещането да си като в ембрион? Затвори очи,облегни се спокойно и се опитай да медитираш върху това усещане да си като ембрион?

—  – Усещането е,че нищо не зависи от мен. Абсолютно спокоен и сигурност. И все едно си в твоя свят,като все едно съм в сън. Замаяност.

—  – Усещането?

—  – Все едно има нещо около мен,което ме защитава /жест кръг с ръце/.

—  – Какво е усещането нещо да те защитава?

—  – Уютно,топло.

—  – Какво има около теб,какво усещаш?

—  – Малко пространство,в което съм събрана само аз.

—  – Какво усещаш в това малко пространство,в което си събрана само ти?

—  – Имам усещане,че се унасям, все едно не съм тук.

—  – Добре,чудесно,опиши го още малко?

—  – Не само че не съм тук,ами и все едно никога не съм била и не съм се случила.

—  – Какво е усещането?

—  – Замаян си.Все едно в главата ми става нещо като световъртеж ама не точно.

—  Добре,продължавай?

—  – Като разпръскване на мислите.

—  Опиши това усещане още малко.

—  – Не мога.

—  – Имаш ли сънища? Някой,който се повтаря или ти е направил впечатление?

—  – Аз съм в една сграда и се чудя как да стигна до централната част. Излизам навън и виждам,че има работници и един от тях ме вижда,че се чудя накъде да тръгна и ми посочва откъде да вляза.

—  – Какво беше усещането в съня?

—  – Обърканост,незнам къде отивам. Как съм се озовала там.

—  – Какви физически проблеми имаш?

—  – Гинекологични проблеми от доста време.Поликистозни яйчници,течение. Малка киста на лявата гърда. Това с храненето-много бързо свалям и качвам килограми. Нямам апетит,после ям супер много.Почти няма нещо,кото да ям с желание. Мензисът ми идва на 30-32 дни. Понякога ми закъснява с 4-5 дни.

—  Kрай на случая.

—   Предписание: Cinnamomum iner 200C 2 дни по 2 дози и 1 ден 1М.

—  Aнализ:

—  1 ниво – депресия

—  2 ниво – желание да си стои в къщи

—  3 ниво – Исках да взривя нещо,Раздразнение

—  4 ниво – Неоценена,всичко е напразно. Каквото и да направя никога няма да е достатъчно. Полагаш неимоверни усилия и накрая ти казват,че не си се постарала достатъчно.

—  Безсилие,неспособност.

—  5б  – Все едно си се свил така малко в ембрионална поза и просто ме няма,изчезвам,СКРИВАМ СЕ ОТ ВСИЧКО,което се случва наоколо и това ми дава сигурност. Уютно,топло.

—   И все едно си в твоя свят,като все едно съм в сън. Замаяност. Имам усещане,че се унасям, все едно не съм тук. Не само че не съм тук,ами и все едно никога не съм била и не съм се случила. Замаян си.Все едно в главата ми става нещо като световъртеж ама не точно. Обърканост,незнам къде отивам. Как съм се озовала там

—  Царство: Растително,защото има едно основно усещане,което минава през целия случай

—  Подцарство:Magnolianae

—   Усещане на сем. Magnolianae( VitalQues)t:

—  Странен. Странен означава нещо,което не е било известно преди, нещо необикновенно или поразително. Подобни думи са: особен,чудноват,озадачен,изненадан,объркан. Озадачен значи да се объркаш или да си опиянен,дезориентиран,да си загубил пътя.

—  Основно усещане: Объркан,озадачен,заоблачен и странен. И понеже навън е толкова объркващо и си в озадачение и недоумение ти предпочиташ да се изолираш и отдръпваш.

—  Пасивна реакция:

—  Колапс

—  Изумен

—  Припадане

—  Сънлив

—  Плуващ по течението,оттеглен, несъзнаващ

—   Пасивна реакция:

—  Отдръпване,изключване,създаване на свой собствен свят,койт е познат и изключване от външния свят,който е странен.

—  Компенсация: Лесно адаптиране към странни,нови,объркващи,озадачаващи ситуации.

—  Cinnamomum – сикотичен миазъм

—  Осн. усещане: Трябва да избягва всичко,което е странно,объркващо,оздачаващо,защото не може да се справи с него.

—  ДД: Оp.,Hydrogen

—  При Hydrogen също имаме усещането,че не е от този свят и като че ли никога не се е случвал,защото това е първия елемент във Вселената и той още не се е инкарнирал на Земята,но няма усещането замаян,зашеметен и трябва да се изключа от света. Оpium също може да е отнесен,но той има усещане за болка,мъка или нечувствителност към болка. Това го нямаше тук.

—  Проследяване след 1 месец:

—  70% по-добре. Усмихната,излиза повече,по-активна,мисли за нова връзка. Преди това си е казвала: Аз не мога да се справя със себе си,защото съм толкова нещастна,камо ли да се справя с дна връзка…. Мисля,че това лекарство имаше невероятен ефект върху мен.

—  Случаят продължава, но прогнозата е чудесна.

Публикувано в Практика | Вашият коментар