Хомеопатичните лекарства

 • —  Поведението на жизнената сила, тази интелигентна и вдъхваща живот на човешкия организъм енергия, е аналогично на това на електромагнитните полета.
 • —  Видът на вълната се определя от  честотата(цикли за секунда), дължината(см )или м. и амплитудата(единици сила).
 • —  Височината на вълната се нарича амплитуда и е мярка за действителната сила на вълната. Колкото по-голяма е амплитудата, толкова по-голяма е силата на вълната. Между 2 вълни с еднаква честота, тази, която е с по-голяма амплитуда носи и предава по-голяма сила.
 • —  Всяка субстанция има характерна честота, на която вибрира най-лесно. Хомогенна субстанция като кристал или метален камертон ще вибрира най-силно на една честота, която се нарича “резонансна”. На резонансната честота енергията , силата на системата е максимална и е в състояние на хармония.
 • —  Ако субстанцията е нехомогенна например човешки орган, всяка негова компонента ще се стреми да вибрира със собствена честота. Общата вибрация на един сложен организъм е много сложна, изменяща във времето не само честотата, но и амплитудата си.
 • —  Нивото на жизнената сила на човешкия организъм може да се възприема само като динамично ниво, влияещо с различна степен на сила и хармония едновременно върху всички нива на съществуване.
 • —  Това е сложен, флуиден, гъвкав енергиен процес, който едновременно влияе на и се влияе от околната среда, но се подчинява на законите и принципите на резонанса, хармонията и интерференцията.
 • — Когато организмът е подложен на някакво влияние – добро или вредно, най-напред се променя честотата на вибрациите на динамично ниво или прмяна в резонансната честота на организма.
 • —  Промяната на динамично ниво е незабавна, но може да премине различен период от време преди да се развият симптоми на физическо, емоционално или умствено ниво.
 • —  Смисълът на живота е да се приведем в съзвучие с околната среда. Не се изисква да бъдем еднакви с нея, защото не можем с нищо да бъдем еднакви-това е инициалната програма на Твореца за нас-чрез уникалността си да проявяваме Неговото многообразие.Съзвучието има и друга дума-хармония-т.е. да бъдем хармонични със средата си, за да позволим творческите енергийни потоци на космоса да преминават безпрепядствено през нас.
 • —  Смисълът на хомеопатията е да приведе дух, душа и тяло в съзвучие с онази част от заобикалящата ни природа, превърнала се в хомеопатично лекарство, чиято енергия е в резонанс с енергията на пациента.
 • —  Само този резонанс може да събуди възстановителните сили за ползотворна работа. Само чрез подобието във вибрациите между организъм и лекарство жизнената сила ще бъде активирана да възвърне системата към здраве.
 • —  Минерални бани, фитотерапия, акупунктура.
 • —  За да има трайни терапевтични резултати е необходимо да се повиши интензивнотта на електродинамичното поле на лечебната субстанция, трябва да се освободи енергията в субстанцията и така да се направи по-достъпна за взаимодействие с динамичното ниво на организма.Така Ханеман е стигнал до потенцирането, чрез което се извлича лечебната енергия от субстанцията без да се променя нейната честота.
 • —  Т.е. хомеопатиното лекарство е форма на интензифицирана енергия, която може да бъде приложена съобразно принципа на резонанса, на закона на подобието, но с повишена способност да влияе на динамичното ниво на организма и това да доведе до трайно излекуване.
 • —  С потенцирането се извършва отпечатване на информацията от молекулите на веществото върху водните молекули, чиято  пространствена конфигурация се променя и те стават носители на тази информация. Те носят активния принцип на веществото, неговата енергия, която всъщност и лекува. Тук се крие и гениалността  и Божествеността и чудото на хомеопатията. Водната молекула носи информация и лекува.Няма натрупване в организма, няма странични ефекти, има чисто енергийно въздийствие.
 • —  Производството на лекарства днес в повечето лаборатории се придържа към основите на традиционните методи още от дните на Ханеман-със стъклени епруветки, коркови тапи и сукусиране на течностите.

—  1. Избор на сурови материали;

—  2. Тритурация(стриване с хаван и пестик);

—  3. Приготвяне на течните субстанции чрез разреждане и сукусиране;

—  4. Натоварване на празни гранули с течни потенции;

—  5. Изсушаване на гранулите;

—  6.Пакетиране.

 • —  Използват се възможно най-чисти начални материали-златен станиол от най-висока чистота за Aurum metallicum. Също се търсят точните източници за приготвяне на соли, елементи и други.
 • —  Растителните лекарства-майчини тинктури.
 • —  За неразтворимите материали-стриване до часове според инструкциите на Ханеман.
 • —  Днес-механични устройства(кръгли мелници)-цилиндричен порцеланов въртящ се буркан  с плътен капак.
 • —  Материалът се поставя вътре  с 99 пъти повече лактоза и изключително твърди топчета го стриват на фин прах.От тритурацията се приготвя сух разтвор.1 грам от материала +99 грама лактоза се смесват и след тритурацията – 1С.
 • —  Процесът продължава до 3С, от която се приготвят течните потенции.
 • —  Сукусията е много сериозно изпълняван процес, защото е сърцевината на цялото производство-полуавтоматичен потенциатор.
 • —  Първите 15 потенции се приготвят в отделни  стъкленици точно по Ханемановия метод.
 • —  Всеки потенциатор – в отделна стая снабдена с високо пречистен въздух, който се отвежда от сградата с цел предотвратяване на кръстосана контаминация(смесване).
 • —  Празните шишета се пакетират в стая, в която никога не е имало хомеопатични лекарства.
 • —  Насищане на гранулите-прибавяне на течно хом. л-во към контейнера с глобули и разклащане за равномерно разпределение.
 • —  Изсушаване върху чиста филтърна хартия в сушилна камера.
 • —  Всяко лекарство се пакетира в зона, свободна от всякакво намесване на всякакво друго лекарство.
Posted in Теория | Leave a comment

Случай на умора

15.03.2016 г.

Жена на 45 г.,лекар,снет по скайп.

-Какво Ви води насам?

– Криза,криза на възрастта.Изморявам се.Няма го това ниво на енергия,която имах преди 2010 г.Работех в спешно отделение и беше много натоварено.Оттогава не съм същия човек.Минах през огромно изпитание и постигнах квантов скок на осъзнаване,просветление,но като че ли цената беше много висока.Имам чувството,че съм преминала през много сериозна болест,преодоляла съм я,но съм платила с много енергия от себе си.Имам приятелка с рак,която мина през химиотерапия.Имам чувството,че съм минала през нещо такова.Много абстрактни неща са. За тях пишат духовни учители.

– Какво беше усещането в огромното изпитание?

– За нереалност,това не е реално,това е сън.Пресата беше голяма – 5 нощни дежурства подред.Когато болката стане непоносима,води до полудяване.Тогава влязох в климактериума и беше шок,беше непланирано.Имах горещи вълни на 1/2 час,прилошаваше ми,плачливи настроения.Когато пациентът плаче пред мен ми идва и аз да се разрева.

– Опишете още малко усещането да сте преминала през огромното изпитание?

Задавам втори път въпроса,защото имаше много енергия,изражението и се промени,когато го каза.

– Чувство за самота,много остро. Чувстваш се абсолютно сам,оставен на собствените си сили и възможности да преминеш.Аз съм си го избрала.Когат отивах на работа,за да не мисля какво ме очаква гледах цветята по пътя.

– Кажете за това малко повече?

– Исках да се свържа с нещо красиво,нещо отвъд този ВЪТРЕШЕН АД.Наблюдавах бебетата,това ме откъсваше от реалността.

– Какво е усещането във вътрешния ад?

– Да си оставен сам,враждебно отношение,без никаква подкрепа.

– Какво е изживяването да си сам?

– Кошмар,нямаш опора.

– Усещането там?

– Безпомощност.

Дотук имамаме усещането – болка,вътрешен ад и сега тя ни дава миазмът.Да си сам,без подкрепа. Нека да видим дали това ще се повтори.

–          Какво е обратното на това усещане?

–          Подкрепа,разбиране,топлина.

–          Опишете това повече?

–          Семейна подкрепа,приятелска подкрепа,да те окуражават.

Тук говори за подкрепа,семейство,дали не е Calcarea?Да видим.

–          Искам да Ви върна на това,което казахте в началото. Опишете усещането в кризата на възрастта?

–          Незнам как ще си продължа живота.Аз не искам повече да работя като лекар.Изгорих мостовете зад себе си.Някои приятелства изчезнаха и много сериозно преосмислям всичко – професия,приятелства, семейство.

–          Защо  не искате да сте лекар?

–          Защото не мога да поддържам интензивно темпо.Не искам повеше да виждам толкова СТРАДАНИЕ И БОЛКА,а и загубих доверие в медицината.

–          Опишете думата ад?

–          ИЗТЕЗАНИЕ,ДУШЕВНО СТРАДАНЕ,ДУШАТА ГОРИ В МЪКИ.

Тя говори много бавно,много мисли,прави големи паузи.

–          Добре,продължавайте?

–          Няма покой,постоянно си нащрек откъде ще те ръчнат.Аз се събуждах с плач,че трябва да отида на работа.

–          Усещането да сте в тази ситуация?

–          Безизиходност,ОБРЕЧЕНОСТ.

Тук дава степента на отчаяние или миазмът.

–          Опишете усещането в безизиходност,ОБРЕЧЕНОСТ?

–          БОЛКА,ПРИНУДА,безкрайно унижение, ТИ СИ НИКОЙ И СИ ПРЕЗРЯНА.

Тук вече миазмът е съвсем ясен.

–          Опишете усещането в унижението и някой да е презрян?

–          Като призрак,нямаш никава стойност и никой не те забелязва.Като все едно си в машина и всички са роботи.

–          Кажете още за характера Ви?

–          Търпелив,сърдечен човек съм,резервиран,с положително отношение към хората.Опитвам се да разбирам хоората,но напоследък съм си ограничила контактите много и това е целенасочено,защото се уморявам от празни приказки.

–          Към какво сте най-чувствителна?

–          Към манипулация и лъжи.

–          Кажете повече за това?

–          Всеки има право да запази личното си пространство,но ако усетя,че някой иска да ме работи се дистанцирам.Не обичам някой да използва чувствата ми,за да ме накара да направя нещо.

–          Коя беше най-стресовата случка в живота Ви?

–          Не мога да се сетя.

–          Към какво друго сте чувствителна?

–          Когато близки хора не ме разбират.

–          Какво е чувството?

–          Разочаровам се,веднъж бях бясна.

–          Дотук в тези 3 области:характер,чувствителност и най-голям стрес тя не потвърди усещането за молка,мъка и като в ад,така че продължавам. Досега имахме това усещане в работата й.Тя я чувства като болка,мъка,огромно страдание и затова е напуснала.

–          Какъв беше характерът Ви като дете?

–          Затворен..Баща ми почина при катастрофа.Интересното е,че нямах никакви емоционални спомени оттогава,приех го просто като нормално събитие.

И тук тя потвърждава усещането в още една област,детството,но този път виждаме нечувствителност при стресови събития. generalities; Рубриката е: PAINLESSNESS of complaints usually painful (144) и едно от главните лекарства тук е Опиум,но той е в раков миазъм,а тя не говори за хаос и ред.Това е пасивната реакция на цялото растително семейство:аналгезия,безболезненост.

–          Очаквах той да умре,още преди да умре си представях как е умрял.Имаше преркания между майка ми  баща ми и беше много ЖЕСТОКО,травмиращо.

Отново използва дума описваща интензивно усещане на насилие,уплаха и мъчение.

–          Какво беше усещането Ви като дете в тази ситуация?

–          Отхвърленост,самота.

–          Добре,още?

–          Няма кой да се погрижи за теб,страх з бъдещето.Нямаш почва под краката си,стабилност,опора,сигурност.

–          Имате ли любими книги?

–          Да,на Екхард Толе.

–          Кажете за това?

–          Дава ми реалност,че не се губя преалено в мисли за минало и бъдеще.

–          Какво имате предвид“

–          За грешките,които съм направила.

–          Например?

–          За грешен избор на партньор,професия,такива неща.

–          Имате ли страхове?

–          Да,от сексуално насилие?

–          Какво е да сте насилена сексуално?

–          Освен физическата болка чувстваш огромно унижение,срам.

Предписание: Fumaria officinalis 1M ,1 доза.

Анализ:И така,това не е класически случай,в който едно и също усещане се повтаря във всички области,но в 2 от тях го имаше.Нямаше теми за жертва-агресор,прокрадваше се темата на 4 ред за сигурност и стабилност,но това беше просто изражение.Това,с което започна беше усещането за огромно изпитание,непоносима душевна болка водеща до полудяване. И това е основното й състояние. Тя чувства работата си като изтезание и ад и това е причинило спада в енергията и чувството,че е в криза.И разбира се като каже криза не трябва да си мислим за тифоиден миазъм. И така,най-силно изпълнено с енергия беше усещането й за болка.

1 ниво – Име на болестта – Отпадналост

2 ниво – Факт – Влошава се от усилие

3 ниво –Емоция – Разочарование,ярост

4 ниво – Делюзия – Че съм преминала през сериозна болест като рак;Делюзия,че е унижен;Делюзия,че нямам стойност

5 ниво – Усещане – Огромно изпитание,непоносима душевна болка до полудяване;Толкова много страдание и болка,ад.

Миазъм – лепрозен – сам на света,презрян,жестокост.

Това е усещането на сем. Папаверацея:Болка,интензивна болка,болка от всякакъв род,но с голяма интензивност.Наказан,силно мъчение,насилие,уплаха,шок.

Потенцията е 1М,защото тя няма много емоции,а повече делюзии.

 

Проследяване:15.04.2016.

Почувствах енергиен тласък нагоре.Още на следващия ден ми беше по-оптимистично,но след седмици ефектът намаля.Газовете ми намаляха,както и тези от влагалището.Товаа беше също голям проблем.

–Колко % сте по-добре?

-50.

– Как е сънят Ви?

– По-дълбок, По-пълноценен. През последните 2 седмици въобще не съм се събуждала.

-Други промени?

– По-фокусирана съм,по-мобилизирана.По-рядко стоя на компютъра,преди стоях с часове.

– Какъв е ефекта от това върху Вас?

– Позволява ми да свърша повече неща,които наистина харесвам и се чувствам удовлетворена.

Предписание: Fumaria 1M, 1 доза Untitled 2

 

 

Posted in Практика | Leave a comment

Случай на депресия

—  Случай на депресия

—  Момиче на 20 г.

—  Тя ми е пациентка от 1 година и имаше подобрение,но не се излекува и сега идва пак в много дълбока депресия.

—  Стоя в къщи по цял ден. Когато нещо започне да излиза като емоция започвам да ям,за да го притъпя. Изпадам в крайности. Усещам,че не мога да се справя с живота си и затова стоя. Все едно ми е поставена задача,която не мога да реша. Трудно ми е да започна да уча. Сериозен застой.

—  – Кажи за това малко повече?

—  Ами гледам сериали.Незнам какво да правя с живота си,ям, гледам сериали,стоя във фейсбук. Чакам да ми мине живота.

—  – От кога си така?

—  – От много време. Може би откакто си напуснах предната работа от края на октомври 2015.

—  – Защо напусна?

—  – Имах кофти отношения с колегите.

—  – Какво значи кофти отношения?

—  – Това беше позиция,на която хората не се задъжат много. Държаха се гадно с мен. Аз ги питам нещо,те не ми отговарят. Предпочитаха да запазят някаква информацияза себе си. Показваха ми,че никога няма да се впиша в този екип.

—  – Какво беше чувството?

– Доста се напрягах….Пак същото,че не мога да се справя.Не мога да им се разкрещя,колкото и да ми изпъваха нервите.

—  – Какво правеха?

—  – Питах ги кога ще излизате,а те теб какво те интересува.

—  -Какво беше чувството?

—  – Исках да взривя нещо,все едно си блъскам главата в стената. Една колежка много се стараеше да ми покаже,че не мога да се справя.

—  – Какво беше чувството ти в тази ситуация?

—  – Неоценена,всичко е напразно. Каквото и да направя никога няма да е достатъчно. Полагаш неимоверни усилия и накрая ти казват,че не си се постарала достатъчно.

—  – Какво е усещането в този момент?

—  – Много се изнервих. Отидох да плача в другата стая. Все едно постоянно бъркам нещо,постоянно греша,постоянноне е ок. Имам много голяма неувереност./гледа нагоре – 4 ниво/

—  – Опиши думата неувереност?

—  Човек смята,че не може да се справи с определени задачки.

—  – Какво е усещането да не може да се справи човек?

—  – Безсилие,неспособност.

—  – Мога да си затворя очите и да чакам да мине момента.

—  – Кажи ми за детството ти.Какъв беше характерът ти като дете?

—  – Много разхвърляна,емоционална,своенравна. Много мразех да си пиша домашните. Родителите ми бяха много взискателни. Аз живеех в свой собствен свят и не се интересувах какво става с училищния материал.По математика ми беше много интересно.

—  –  Защо не учеше?

—  – Можех да гледам по цял ден в една точка без да уча.

—  – Какво имаше в твоя свят?

—  – Сценарии за бъдещето,драма.

—  – Например?

—  – Силна емоционална болезненост. Свръхемоционалност,кояте не е нужна.

—  – Какво имаш предвид под свръхемоционалност?

—  – Раздазнение.

—  – Към какво проявяваш свръхемоционалност?

—  – Когато ми се налага да общувам с глупави хора. Много често съдя хората. Когато някой се опита да ме убеди,че не е така съм супер възмутена,потресена.

—  – Какво е чувството във възмущението?

—  – Много ме напрегна/разказала е една ситуация/,отидох в другия край на залата. Изнервям се,напрягам се. Може ли да са толкова тъпи.

—  Дотук виждаме една чувствителност,има много нервност,изнервяне. Прилича на Ranunculacea,но нека да видим. Рано е още.

—  – Коя беше най-стресиращата случка в живота ти?

—  – Когато се разделихме с приятеля ми.

—  – Кога стана това?

—  – През март миналата година.

—  – Как се почувства?

—  – Много тежко,кошмар. Един от най-гадните периоди в живота ми….Много разбита.

—  – Добре,опиши още малко усещането когато се разделихте?

—  – Всеки ден беше различен.Имаше дни,в които не можех да стана от леглото и плачех,незнаех как ще продължа. Чувствах се пълен парцал и утрепка. Не можех да си представя,че мога да падна толкова ниско.

—  -Какво е усещането някой да е пълен парцал?

—  –  Все едно някой ме е смачкал жестоко. Сдъвкал ме е и ме е изплюл. Все едно някой седи върху мен и мен и ме натиска.

—  – Какво е усещането в натиска в тялото?

—  – Супер подтисната,неспособна,незначителна. Пак бих могла да си затворя очите и да чакам да мине.

—  – Какво да мине?

—  – Натискът.

—  – Опиши думата натиск?

—  – Нещо,което ме кара да се свивам на топка.

—  – Опиши това усещане да  си се свил на топка?

—  – Все едно си се свил така малко в ембрионална поза и просто ме няма,изчезвам,СКРИВАМ СЕ ОТ ВСИЧКО,което се случва наоколо и това ми дава сигурност.

—  – Какво е усещането да си като в ембрион? Затвори очи,облегни се спокойно и се опитай да медитираш върху това усещане да си като ембрион?

—  – Усещането е,че нищо не зависи от мен. Абсолютно спокоен и сигурност. И все едно си в твоя свят,като все едно съм в сън. Замаяност.

—  – Усещането?

—  – Все едно има нещо около мен,което ме защитава /жест кръг с ръце/.

—  – Какво е усещането нещо да те защитава?

—  – Уютно,топло.

—  – Какво има около теб,какво усещаш?

—  – Малко пространство,в което съм събрана само аз.

—  – Какво усещаш в това малко пространство,в което си събрана само ти?

—  – Имам усещане,че се унасям, все едно не съм тук.

—  – Добре,чудесно,опиши го още малко?

—  – Не само че не съм тук,ами и все едно никога не съм била и не съм се случила.

—  – Какво е усещането?

—  – Замаян си.Все едно в главата ми става нещо като световъртеж ама не точно.

—  Добре,продължавай?

—  – Като разпръскване на мислите.

—  Опиши това усещане още малко.

—  – Не мога.

—  – Имаш ли сънища? Някой,който се повтаря или ти е направил впечатление?

—  – Аз съм в една сграда и се чудя как да стигна до централната част. Излизам навън и виждам,че има работници и един от тях ме вижда,че се чудя накъде да тръгна и ми посочва откъде да вляза.

—  – Какво беше усещането в съня?

—  – Обърканост,незнам къде отивам. Как съм се озовала там.

—  – Какви физически проблеми имаш?

—  – Гинекологични проблеми от доста време.Поликистозни яйчници,течение. Малка киста на лявата гърда. Това с храненето-много бързо свалям и качвам килограми. Нямам апетит,после ям супер много.Почти няма нещо,кото да ям с желание. Мензисът ми идва на 30-32 дни. Понякога ми закъснява с 4-5 дни.

—  Kрай на случая.

—   Предписание: Cinnamomum iner 200C 2 дни по 2 дози и 1 ден 1М.

—  Aнализ:

—  1 ниво – депресия

—  2 ниво – желание да си стои в къщи

—  3 ниво – Исках да взривя нещо,Раздразнение

—  4 ниво – Неоценена,всичко е напразно. Каквото и да направя никога няма да е достатъчно. Полагаш неимоверни усилия и накрая ти казват,че не си се постарала достатъчно.

—  Безсилие,неспособност.

—  5б  – Все едно си се свил така малко в ембрионална поза и просто ме няма,изчезвам,СКРИВАМ СЕ ОТ ВСИЧКО,което се случва наоколо и това ми дава сигурност. Уютно,топло.

—   И все едно си в твоя свят,като все едно съм в сън. Замаяност. Имам усещане,че се унасям, все едно не съм тук. Не само че не съм тук,ами и все едно никога не съм била и не съм се случила. Замаян си.Все едно в главата ми става нещо като световъртеж ама не точно. Обърканост,незнам къде отивам. Как съм се озовала там

—  Царство: Растително,защото има едно основно усещане,което минава през целия случай

—  Подцарство:Magnolianae

—   Усещане на сем. Magnolianae( VitalQues)t:

—  Странен. Странен означава нещо,което не е било известно преди, нещо необикновенно или поразително. Подобни думи са: особен,чудноват,озадачен,изненадан,объркан. Озадачен значи да се объркаш или да си опиянен,дезориентиран,да си загубил пътя.

—  Основно усещане: Объркан,озадачен,заоблачен и странен. И понеже навън е толкова объркващо и си в озадачение и недоумение ти предпочиташ да се изолираш и отдръпваш.

—  Пасивна реакция:

—  Колапс

—  Изумен

—  Припадане

—  Сънлив

—  Плуващ по течението,оттеглен, несъзнаващ

—   Пасивна реакция:

—  Отдръпване,изключване,създаване на свой собствен свят,койт е познат и изключване от външния свят,който е странен.

—  Компенсация: Лесно адаптиране към странни,нови,объркващи,озадачаващи ситуации.

—  Cinnamomum – сикотичен миазъм

—  Осн. усещане: Трябва да избягва всичко,което е странно,объркващо,оздачаващо,защото не може да се справи с него.

—  ДД: Оp.,Hydrogen

—  При Hydrogen също имаме усещането,че не е от този свят и като че ли никога не се е случвал,защото това е първия елемент във Вселената и той още не се е инкарнирал на Земята,но няма усещането замаян,зашеметен и трябва да се изключа от света. Оpium също може да е отнесен,но той има усещане за болка,мъка или нечувствителност към болка. Това го нямаше тук.

—  Проследяване след 1 месец:

—  70% по-добре. Усмихната,излиза повече,по-активна,мисли за нова връзка. Преди това си е казвала: Аз не мога да се справя със себе си,защото съм толкова нещастна,камо ли да се справя с дна връзка…. Мисля,че това лекарство имаше невероятен ефект върху мен.

—  Случаят продължава, но прогнозата е чудесна.

Posted in Практика | Leave a comment

Случай на Vulpes vulpes

—  Жена на 31 г.17.06.2015 г.

—  Имам кашлица,болезнено суха като издуване от вътрешната страна и започва кашлица с много силни болки в гърдите,която отива към ушите от 3 месеца. (Тя ми е пациент от 2 години. Дойде с мигрена,която се оправи и стана по-спокойна,но не се излекува от всичко и напълно. Тя имаше още болки при менструация,гъбички, парене при уриниране,сухота във влагалището,запек…).

—  -Кога се влошава?

—  – Вечер.

—  – Имам и проблеми с щитовидната жлеза.

—  – Имаш ли сънища?

—  – Да,това е много интересно. Сънувах непознат мъж,който иска секс с мен.Ако стигне до мен в съня се разболявам сериозно.

—  Или ние лежим тримата в леглото-аз мъжа ми и детето и в един момент виждам мъжа ми и върху него един мъж с плитки и се събудих с вик. Кошмар.

—  Стой там в кошмара и го опиши по-пълно? Какво беше усещането?

—  – Страх,нещо изненадващо и неочаквано. И друг път съм се събуждала с усещането че сянка минава и се разтваря в стената.

—  – Усещането?

—  – Страх и изненада. Чувство на самосъхранение. Искаш да избягаш.

—  – Ако останеш там какво ще стане?

—  – Усещам,че около мен има някой.Изведнъж го чуваш навсякъде.

—  – Усещането?

Не мисля,че ще ми направи нещо лошо.

—  Какво  би усещал друг на твое място?

—  – Уплаха,чувство на самосъхранение. Изведнъж адреналинът ти се качва в главата и усещаш топка. На следващия ден сънувах доста змии.

—  – Разкажи за съня със змиите?

—  – Една жена е седнала и чете книга. Тя е седнала на пиедестал и змията се уви като анакондите и я свали от пиедестала.

—  – Какво беше чувството в съня?

– Нямаше чувство,просто бях страничен наблюдател

—  Не като домашен любимец,а като животно,което си напада жертвата.

—  – Какво е усещала жената според теб?

—  – Че става нещо ненадейно,страх.

—  – Усещането в ненадейния страх?

—  – Когато човек е подготвен за нещо лошо и то става ненадейно. Нищо не можеш да направиш.

—  – Като казваш нещо лошо какво ти хрумва спонтанно?

—  – Ако кацне НЛО ти се парализираш.

—  – Кажи за това да кацне НЛО още малко?

—  При комуникацията с хора виждам,че нещо така ме разтърсва,че забравяш да говориш нормално,ясно и смислено.

—  – Какво е усещането да си разтърсена?

—  – Яд,мислите ти са блокирани,треперене на ръцете. Цялото ти тяло се раздрусва.

—  – Опиши това още малко?

—  – Яд,който те води до безпомощност,виждаш,че няма никакъв изход и накрая се примиряваш. От малка си мисля,че естественото състояние на човек е да е нещастен.

—  – Опиши думата нещастен?

—  Тъжен,неудовлетворен,не може да направи това,което иска. Той блокира себе си,за да влезе в рамката и матрицата на другите.

—  – Какво е усещането някой да трябва да влезе в рамката и матрицата на другите?

—  – Да правиш това,което се очаква от теб,което друг иска вместо да кажеш,абе тъпанар. Това е двуличен живот.Хората не са искрени,ако показваха цялата злоба, всички по улицата щяха да се бият. И това,което най ме тормози е,че детето ми тръгва по тези блокажи. Цял живот съм живяла с хора страхливи и лъжливи.

—  Какво е усещането да живееш с такива хора?

—  – Яд.

—  – Усещането в яда?

—  – Искам да съм свободен човек,да остана с детето си,но заради финансовата страна не мога да се разделя с мъжа си.

—  – Какво е усещането в яда?

—  – Искам да набия всички хора,да хвърля и да ударя някого. Понякога направо хвърлям по човека,злобна съм.

—  – Какво е злоба?

—  – Това е нещо много черно и прикрито. Например шефът ми,ако изкаже всичко,което мисли за хората си,те ще напуснат. Двуличен.

—  – Защо човек не може да прави каквото иска след като е свободно същество?

—  – …Чувства безпомощност.

—  – Какво е да чувстваш безпомощност?

—  – Ситуация,в която нямаш контрол над действията си и няма кой да ти помогне да поемеш контрола отново.

—  – Какво е контрол?

—  – Да правя каквото си реша,а не да съм пионка/тя не иска да е опитомявана/.

—  –  Какво е усещането да си пионка? Фокусирай се върху това,затвори очи и се опитай да медитираш?

—  – Характер,който е пречупен.Човек не се държи така,както му е природата,а се е напаснал към останалите хора. Модифициран.

—  – Аз съм в нищото,правя нищо и това ме ядосва. Неудовлетворена съм.

—  – Усещането в неудовлетворението?

—  – Като в клопка и се бунтуваш,вътрешно мозъкът ти трескаво мисли как да излезеш,но матрицата те блокира.

—  – Опиши думата клопка,забрави за теб?

—  – Капан,в който си попаднал. Знаеш,че трябва да се отскубнеш,но не можеш. Ти се мяташ,както животно,което се мята в капана,но си блокиран.

—  – Добре,продължавай?

—  – Животно,на което му е хванато крачето.

—  – Какво усеща това животно?

—  – То е тичало и изведнъж е хванато в капана и не може да тича и му е отнета свободата.

—  – Какво е усещането да е в капана?

—  – Яд към този,който го е сложил. Този капан е прикрит,затворен с листа и той,както си тича се хваща.

—  – Как скача?

—  – Като козичка на 4 крака.

—  – В каква среда се чувстваш най-добре?

—  – Когато има дървета,широколистни.Усещането е на спокойствие и защитеност.Ако няма дървета все едно няма част от мен.

—  – Какви страхове имаше като дете?

—  – При сумрак,от духове,като погледна надолу отвисоко. Имам страхове за детето,че ще е нещастна,че аз не мога да я възпитам,както аз искам.

—  – Какви са ти отношенията с детето?

—  Тук вече разбирам,че е млекопитаещо и затова задавам потвърждаващ въпрос.

—  – Стремя се да не и навлизам в личното пространство, а да се държа с нея като с голям човек. Детето е като част от мен. Кърмих я до 1,7 г. и даже после ми беше кофти като спрях. Сега е на 3г. и даже се чудя как няма да я кърмя.

—  – Какво ти е отношението към животните?

—  – Харесвам кучета,коне,делфини.С делфините искам да плувам. Конете са чувствителни. Много усещат това,което човекът усеща. Винаги ми е било мечта да яздя кон. Котки не харесвам.

—  – Защо?

—  – Защото са отмъстителни,своенравни,хитруши.

—  Качествата на кое животно ти харесват?

—  – На пингвините,защото са цял живот с един партньор.

—  – Кажи още малко за това?

—  – Като се излюпят малките и двамата полагат грижи. При другите животни само единия гледа детето, а те и двамата топлят яйцето. Пингвините са по-сплотени като двойка.

—  – Харесваш ли вода?

—  – Да,обичам да стоя във водата.

—  – Какво те засяга най-силно негативно?

—  – 80% от хората не са открили истинския партньор. Няма баланс. Аз го пропуснах,ние се разминахме.

—  – Какво е усещането?

—  – Лъжа.

—  – Каквo  е да си лъган?

—  – Да си заблуждаван.

—  – Усещането?

—  – Огорчение,предаден, недоверчив. Изненадан си от удар под кръста и те е яд.

—  Тя разказва историята как свекърва и се е държала с нея..

—  – Какво беше усещането там?

—  – Негодувание и оскърбление,едни лъжи.

—  Веднага се раздрусвам и цялата глава ме боли като от напрежение.

—  – Кога си по-активна?

—  – От 16,00-17,00 до 21,00ч.

—  – Имала ли си други сънища,които си запомнила по-ясно?

—  – За 3 змии,които бяха увисени на един пазар като за наказание.

—  – Усещането?

—  – Нищо,просто ги бяха овесили там и си чакаха наказанието.

—  Имах и един сън с човек,който иска да влезе и аз не го пусках и имаше гонене,преследване,аз бягах.

—  – Усщането?

—  – Че летя.

—  – От всичко,което каза,че те засяга кое е най-силно?

—  – Цял живот съм живяла с обиди и даже аз в изблика си на гняв използвам такива думи. По-скоро лъжата.

—  – Какви хора не харесваш?

—  – Лицемери,любопитни,които не зачитат личното ти пространство,самовлюбени.

—  – Още веднъж каква беше като дете?

—  – Схватлива,емоционална,имах собствено мнение и смятах,че съм 100% права,защото мислех логически. Тази емоционалност се изразяваше по много странен начин,но съм разчитала повече на логиката.

—                    Предписание: Vulpes vulpes 200C 1 доза

—  Проследяване след 5 месеца:

—  Много по-спокойна е,значително по-рядко се ядосва,кашлицата утихна постепенно с няколко приема на лекарството. Беше упорита,хронична кашлица.Няма болки при менструация,гъбички, парене при уриниране,сухота във влагалището има само преди мензис,а преди е била посточнно.Запекът също е изчезнал.

—  Анализ: Този случай не може да бъде решен по класическия начин и с реперторизация,защото лекарството не е полихрест, а е доста рядко и тук влизат в действие познанията ни за метода на усещането.

—  Царство животинско,защото има темите за жертва-агресор.

—  Някой ще ми направи нещо лошо. Не като домашен любимец,а като животно,което си напада жертвата.

—  Подцарство бозайници:

—  Ммного грижовна към детето.

— Характер,който е пречупен. Човек не се държи така,както му е природата,а се е напаснал към останалите хора. Модифициран.… Бозайниците имат нужда от групата,но се чувстват подтиснати,защото има лидер,който ги ръководи и те искат да се отделят от групата,но навън е страшно,така че трябва да се напасне към останалите членове на групата. Освен това бозайниците имат страх от змии,който беше добре изразен чрез сънищата й.

— Източник Лисица: Това е двуличен живот.Хората не са искрени,ако показваха цялата злоба, всички по улицата щяха да се бият. И това,което най ме тормози е,че детето ми тръгва по тези блокажи. Цял живот съм живяла с хора страхливи и лъжливи.

—  Този капан е прикрит,затворен с листа и той,както си тича се хваща.

—  Имаше темите за хитрост,прикритост,била е много умна в детството. Казва: Имах собствено мнение,бях сигурна 100%,че съм права,защото мислех логически.

—  Лисиците са с голямо его,с голямо самочувствие.Тя се дразни от хора с голямо самочувствие,което показва нейната чувствителност.

—  ДД със Staph

—  Тя е гневна и подтиска гнева,хвърля,има гняв с треперене. Аз съм й изписвала Staph,но без пълен успех. Когато тя ми позволи да снема случая по-дълбоко видях,че под това стои нещо друго.

—  ДД със змиите. При змиите също имаме двуличие,прикритост,но има и планиране,нападение в гръб,изненадваща атака,което липсваше в случая.

—  Тя е пила няколко пъти от лекарството през тези 5 месеца. Като цяло  се справи чудесно с него,за пръв път усеща такава промяна на всички нива.

—  Няма проблеми и с щитовидната жлеза. 

Untitled

Posted in Практика | Leave a comment

КНИГА “НОВИЯТ МЕТОД НА УСЕЩАНИЯТА В ХОМЕОПАТИЯТА”

 

knijka homeopatiq

Това е една книжка, която написах с много любов. В нея съм изразила опита и впечатленията си от метода на усещанията в психологическата хомеопатия. Той издига тази медицина на едно съвсем друго ниво и случаи, които преди бяха нерешими или трудни за лечение сега се лекуват с лекота. Това превръща хомеопатията в едно истинско пътуване към дълбините на човешката душа и когато стигнем там често и пациентът и хомеопатът са учудени от картината, която се разкрива пред тях! Желая ви приятно пътуване в света на истинската сърцевина на човека.Тя излезе преди 5 години. Продава се на следните адреси в София: Ул. “Солунска”3 книжарница “Елрид”; Kнижарница на ъгъла на ул. “Бачо Киро”и ул. “Цар Симеон”, ул. “Велчова завера”5-7 – магазин” Meri Bet Flowers” (преди Химическия факултет срещу Семинарията).

Tук са описани нивата, на които съществуваме:
1 ниво – името на болестта, напр. компулсивна депресия.
2 ниво-факт/от какво се подобрява или влошава/-влошава се когато по време на менструация

3 ниво – Емоция – Как се чувствате с тази компулсивна депресия? Тъжна.
4 ниво – Делюзия – Какво е усещането в депресията? Като че ли съм на дъното на океана.
Това са образите и изкривените възприятия за действителността,сънищата,предпочитанията към храни и напитки/
5 ниво – Усещане.Какво е изживяването да сте на дъното на океана?
Задушавам се, чувствам се СТЕГНАТ, СХВАНАT, СКОВАН, не мога да мърдам.
На това ниво съзнанието е изключено и говори само сърцето, разумното сърце на едно много дълбоко ниво. Може да се наложи да има медитация, драскулки…Може и да не се наложи. Просто важното е да се откъснем от човешкото,и да се свържем с източника – минерал, растение или животно, който причинява болестите бидейки не на мястото си в природата, а в човека.
6 Ниво-Енергия – жестовете, звуците, рисунките
7 Ниво – Празното платно, върху което се наслагват всички останали нива
Значи тук усещането е стегнат, схванат, скован.
След това трябва да потвърдим това усещане в други области от живота – детство, сънища, хобита…
Напр. Кажете ми за детството?
Коя беше най-стресовата ситуация?
Когато бях на едно кръстовище и една кола идваше към мен.
Какво беше усещането?
….След 30 мин стигаме до същото СТЕГНАТ, СХВАНАТ, СКОВАН.
След това отиваме в друга област.
Какви сънища имате?
Обикновено хората не ги помнят, но да речем, че си спомни по някое време.
– Че падам в една река. И потъвам.
Усещането?
СТЕГНАТ, СХВАНАТ, СКОВАН.
И ТАКА ВИЖДАМЕ, че в 3 области се повтаря едно и също усещане и тогава сме сигурни в предписанието. Ако е установено,че това е растително царство/чувствителност и реактивност/, тогава лекарството е от сем. Anacardiaceae. Продължава

Posted in Теория | Leave a comment

Kaкво да очакваме след правилно предписано хомеопатично лекарство?

Kaкво да очакваме след правилно предписано хомеопатично лекарство?
Повече енергия, повече настроение, може да има и малко влошаване като настинка или обрив или диария или хрема. Не се стряскайте, ако имате едно от тези неща и не си мислете, че е вирус. Не, просто хубав знак за изчистване, стига да не продължи много и да имате добра енергия по време на лечебната криза. Може и да нямате лечебна криза и процесът да върви гладко. И какво друго може да се случи? Пресен случай от онзи ден. Това е едно момиче, което лекувам от една година. Тя е идвала при мен няколко пъти и имаше слабо подобрение и преди месец дойде отново. Беше в много тежка депресия, не искаше да излиза, да учи/тя е студентка/ и каза, че това е от малка-просто не й се учи. Седи и гледа в една точка,а има потенциал, интелигентна е. И това е характеристика на едно семейство Magnolidae в хомеопатията. Децата от това семейство са отнесени, като че ли живеят в друг свят, не искат да учат и ако родителите ги натискат, това само ще влоши нещата. Това е, защото те са в началото на развитието на егото. Има една прекрасна хомеопатка – Михал Якир, с чиято работа скоро започнах да се запознавам и тя дообогатява информацията за растенията разглеждайки ги не от гледна точка на усещането, а от гледна точка на степента на развитие на егото. Тя е работила 10 години докато развие темите на всички растителни семейства – огромен труд.И децата или хората тип Magnolidae са съвсем в началото на развитието на егото си, но и на мозъчната ситема и кръвоносната система. Нейната система грабна вниманието ми и се влюбих в нея/хомеопатката, но това е друга тема – явно лесно се влюбвам в хомеопати – ха ха/.Както и да е. Та тези деца са силни в други области – например в интуитивните занимания и там трябва да се наблегне при тях. И когато това момиче ми говореше как се чувства  объркана и незнае на кой свят е, че като че ли не е от този свят, можех да и дам Hidrogenium също, но тя нямаше усещането на минералите за липса, така че го изключих като вариант. Та тя се чувстваше много депресирана, не излизаше, само ядеше, за да притъпява емоциите, които излизат. Не знаеше какво да прави в живота си. Тя не каза директно, че е объркана, но то си личеше. Това е една от трудностите в хомеопатията, да се превръща езика на пациентите в езика на ММ, защото там има готови картини, но го няма начина, по който да бъдат разбирани.И другото трудно нещо и частта, в която трябва да проявиш изкуство е техниката на снемане на случая,която аз най-много обичам. Много е важна и това е една от причините да има провали в хомеопатията, а именно, защото случаят е снет повърхностно и не е разбрано това, което пациентът не казва. Та случаят е много интересен, но искам да кажа само за проследяването. След месец, тя грееше като слънце. Каза, че има много сериозни резултати и днес има много големи очаквания от мен. Тя е много сладко момиче и аз много се зарадвах за нея, защото лекувам и майка и от повече от година и сме близки. С майка и също тази година се отпушиха нещата и то по един невероятен начин. Тя е Calc-s/гипс/ и описа как се чувства втвърдена като гипс и го повтори в 3 области от живота си и беше толкова красиво, невероятно.Като че ли тази година всички трудни случаи се отпушват.
Но да се върна на случая.
Започнала е да излиза с приятели, започнала е да учи по предметите, които и харесват, да се замисля за нова връзка. Преди въобще  не си и мислеше за това от страх да не бъде наранена отново. Започнала е да се разбира по-добре с родителите си. Та това е с две думи. Ние продължаваме с нея да работим, но тя ще се оправи напълно и ще изпълни това, за което е дошла на земята и аз съм щастлива. И благодаря на Бог. Та това е синергия, когато видиш усещането объркан, зашеметен, отвън е толкова объркващо и се чувстваш изолиран, не част от тази среда и реакцията е оттегляне. И от друга страна това е началото на формиране на егото, ти не знаеш как да боравиш с пари все още, какво да правиш с живота си, тогава си сигурен 100% в предписанието и то работи. Когато работиш само с един метод, колкото и добър да е, не е приложим при всички пациенти, защото хората са толкова различни – всеки има отделна физиономия, по която го различаваме от другия. И затова, за да лекуваме трайно и дълбоко трябва да видим индивидуалното в човека. Затова обичам хомеопатията и в началото се чудех защо всички не я практикуват. Толкова е завладяваща.

Posted in Практика | Leave a comment

Синергична хомеопатия

Kaкво е синергична хомеопатия?
Тя обединява много методи в хомеопатията и не само – и класическата хомеопатия и методът на усещането на Др. Шанкаран, който преобърна или по-скоро удвои резултатите в практиката и хомеопатичния детокс и ТЕС-терапията и регресията и здравословното хранене. Всичко това в комбинация, защото хората са различни и, ако се прилага само един подход, колкото и добър да е той – ще имаме по-малък процент успеваемост, отколкото, ако използваме всички тези подходи. Всички знаем, че една птичка пролет не прави – народна поговорка. И освен това в библията се казва: “Не си правете идоли и кумири”. Моят идол беше Др. Шанкаран и той продължава да е най-гениалния хомеопат на света, но след като преди 3 години стъпих за пръв път в неговата академия видях и много други светли умове, които също ме обогатиха доста. Има и други светли личности в хомеопатията, които са извън “the other song” International Academy kaто Ян Шолтън, Джеръми Шер, Масимо Манджалавори, Витулкас, сега и Михал Якир с неиния забележителен труд върху растенията, и разбира се класическите автори – Бьорике, Ален, Фатак…Но това, което правят в “the other song” е много базисно, дълбоко и там се учи истинското ИЗКУСТВО в хомеопатията. Много се трансформирах откакто работя с тях..Да си призная честно, когато отидох там за пръв път бях отчаяна и си казах – това няма научаване – те са велики. И после запретнах ръкави и след 8 години учене и практика тук в България, започнах да уча хомеопатията наново, по съвсем друг начин. Отказах се и да преподавам метода на усещанeето и 3 години вече попивам СИНЕРГИЯТА. Два пъти годишно съм там на курсове, които са двуседмични и отделно работя по скайп с тях, отделно гледам видеосеминари… Но, когато съм там се чувствам като че ли съм в съкровищницата на Аладин. Толкова много ентусиазъм, идеи, различни подходи – на Др. Саркар, на Шекхар Алгунгжи, на Суджит Чатърджи, Горан Гейкууд, Алпеш Оза – все талантливи хора, които ми дават много и съм безкрайно благодарна за това. И резулатите се удвоиха, но трябва много да се учи, и да се отдадеш на това на 100%. Но да се върнем на СИНЕРГИЯТА. Как се появи тя? Тъй като подходите в хомеопатията станаха много и тя става не море, а океан, и вече бяхме започнали да се давим се появи методът на усещането, който беше РАЗТЪРСВАЩ ОБРАТ в историята на хомеопатията. Той е като откритието на електрическата крушка от Едисон или като самото откриване на хомеопатията преди 300 години. Преди да продължа искам да кажа 3 МНОГО ВАЖНИ НЕЩА: 1.В ХОМЕОПАТИЯТА СЕ ПРЕДПИСВА САМО ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ЛЕКАРСТВО/ОСНОВЕН ЗАКОН/В много редки случаи се предписват 2 лекарства. За пръв път го направих онзи ден прадписвайки на една жена Calc-ars като контитуция и Calc-fl еднократна доза заради разрушаващия се емайл на зъбите й, но 1 доза. 2.НЯМА СХЕМИ В ХОМЕОПАТИЯТА. ТЯ Е НАЙ-ДОБРАТА ЛЕЧЕБНА СИСТЕМА, ЗАЩОТО Е НАЙ-ИНДИВИДУАЛНА.Така, както няма схема за рисуване на човешки портрет, така няма схема и при лечението с хомеопатия. Всички хора са различни и трява ДА СЕ РАЗБЕРЕ КОЕ Е ИНДИВИДУАЛНОТО, КОЕ Е ТОВА, КОЕТО ГИ ОТЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕ. Иначе, ако лекуваме само болести, а не хора с болести изчезва индивидуалността и успехът или е временен или се проваляме.3.НАБЛЮДАТЕЛНОСТТА, СПОСОБНОСТТА ДА СЕ ВИЖДА НЕВИДИМОТО. ТРЯБВА ДА СИ КАТО ШЕРЛИК ХОЛМС. Има много дедективи, но Шерлок Холмс е уникален. Такива трябва да сме и по време на снемане на хомеопатичното интервю. Всички сетива трябва да са наострени, да се наблюдава и най-малкото мърдане, зачрвяване, къде е и т.н. иначе се проваляме, губим индивидуалността. Но ако се спазва всичко това и има ТОЧНОСТ резултатите са чудесни и тогава хомеопатията става веселба. И си изморен, но това е приятна умора, защото си направил невъзможното и си помогнал на души в беда.
Та пак се отклоних, извинете: та появи се методът на усещането, който въведе стройна система – разделиха се лекарствата на 3 осн. царства – растително, минерално и животинско. Например, ако темата е състезателност, привлекателност, оцеляване – животинско царство. Ако има хиперактивност, хитрост, прикритост, подозрителност, сексуалност, ниско самочувствие компенсирано с много работа… значи е подцарство паяци. И ако са силно изразени чувствителността към шум, зависим е от партньора и има проблеми с гърба – вероятно е Теридион. Това направи предписанията много ПО-ТОЧНИ И ПРЕЦИЗНИ. След това имаше неприемане, оплюване като всичко ново, което буди страх. Имаше изказвания от рода на: Това не е класическа хомеопатия… Наистина методът на усещането е научно-интуитивен – изисква по-развита лява страна на мозъка, но има случаи, които наистина не могат да се решат по друг начин и хомеоптичната общност в световен мащаб го разбра и накрая стана много известен и се превърна почти в религия. ММ и реперториумът не се зачитаха. И ТОГАВА СЕ ПОЯВИ СИНЕРГИЯТА, която е обединение на двата метода- класическата хомеопатия и методът на усещането и това беше СЛЕДВАЩИЯТ СКОК В ХОМЕОПАТИЯТА.Едно от нещата, които ме впечатляват най-много в синергията е, така нарченият ПОГЛЕД ОТГОРЕ. Това означава да видиш като ястреб най-важното в случая, защото ако се спираш повече на детайлите ще го изгубиш.
Преди да продължа със синергията – искам да кажа, че след първото ми посещение в Академията можех да си кажа: „Да бе, те пък ще ми кажат, че не знам. Аз съм си много добре така – преподавам, известна съм, хората ме знаят и ми вярват и така и така имам достатъчно пациенти. Защо трябва да се напъвам и тепърва да откривам Америка наново като мога да си продължа по стария начин. Др. Шанкаран дойде да ни покаже колко сме невежи и колко пари трябва да инвестираме, за да станем добри. Не им вярвам и не искам да се променям, добре ми е в моето си удобно местенце – това е бизнес. Те искат да живеят на наш гръб. Голяма работа, че ще ми се удвои успеваемостта, я не сакам я да съм добре, я сакам вуте да е зле!A съм си добре и така. И вторият вариант беше да си кажа: „Уау, къде съм била досега, спала ли съм, какво съм си мислила, че знам и правя? Това, което те правят наистина е логично, дълбоко и има толкова проницателност в него. Да трудно ще е, трябва да преглътна егото си,да се смиря и да се опитам да ги настигна, да бъда като тях“. И аз избрах втория път и съм много щастлива заради избора си. Дори индийските студенти, които учат в хомеопатични колежи по 4 години като дойдат в “the other song” имат чувството, че за пръв път чуват за хомеопатия. Хубавото е, че са млади и все още пълни с ентусиазъм и сили и това не ги спира да продължат. Една част се отказват разбира се, точно заради това. Затова в Академията въведоха различни курсове: за начинаещи, за средно ниво и за напреднали. Но те тръгнаха с най-високото ниво и затова загубиха много хора в началото. Роджър Морисън, който е написал ММ по хомеопатия също е бил в “the other song” 6 месеца и сега е един от най-добрите хомеопати в света. Той трябва да е невероятен човек щом е успял да преглътне егото си – за мен той е светъл човек и ще е един от лекторите в WWR2 през септември тук в България.Продължава.

 

Posted in Теория | Leave a comment

Случай – Anser anser

Скоро започнах да ходя на курс по рисуване и се замислих, че хомеопатията има много общо с рисуването. Първият урок беше рисуване на портрет. Има точни пропорции и, ако малко сбъркаш линията на очите например, човекът съвсем се променя. Taкa e в хомеопатичното интервю. Трябва да задаваш малко и точни въпроси на точното място, иначе губиш случая. Просто трябва да рисуваш, градиш стъпка по стъпка интервюто – първо очите, после носа, устата, брадата и постепенно получаваш цялата картина.През по-голямата част от времето не се задават въпроси, а се наблюдава. И тогава се появяват много красиви неща. Имах скоро случай на дете, което ми е пациентче от  година. и половина Беше много малко, когато дойде за пръв път – на година и половина. Беше бавничко, тромаво, сравнително послушно, потеше се по главата и аз и изписах Calc-c, след това  Calc-phos и имаше подобрение, но не се излекува, не беше спокойна.Тя имаше чести настинки и неспокоен сън. И сега идва пак, преди няколко дни. И майката, както обикновено описваше детето, това, което на нея й е направило впечатление, но на мен това не ми вършеше работа, защото това мятане на сън, понякога гневна, обича да танцува – това го имат много деца. Не е нищо индивидуално, нищо, което да Я ОТЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕ ДЕЦА.Този път реших да си играя с нея и да не обръщам внимание на майката.  Започнах да я имитирам, питах я за любими играчки, за приятелчетата и, на какво обича да играе най-много,да яде най-много и най-накрая след много неуспешни опити да получа ценна информация тя каза, че любимото и филмче е”Дора изследователката”. Питах я: „Какво най-много ти харесва във филмчето?” Яйцата. Какво обичаш да ядеш най-много? Мляко и яйца. И после и пуснах една песничка, която ТЯ ПОИСКА и забелязах, че това, което най-много правеше беше да маха със свити ръчички и да издава звукът ПА-ПА по-енергично от другите думи на песента. И като свържем 2 и 2 виждаме, че това, което се появи като модел е патица. Тя получи Anser ansr 1M 1 дозa. Незнам още какво се е случило, но си беше изживявяне – нестандартно – това ме очарова най-много в МЕТОДЪТ НА УСЕЩАНЕТО – красотата на модела, който изплува лека полека, НЕСТАНДАРТНОСТТА. Много е важна наблюдарелността, на която са ме научили моите учители от” the other song” International Academy Мумбай. Търпението и надграждането на случая стъпка по стъпка – докато накрая се види невидимото. Ако си бях говорила сладко, сладко с майката – тя щеше да ми разкаже за нейните страхове и какво иска да промени в детето, и това е ок, но за да се случи – трябва да знаем какъв е моделът на детето, КОЯ Е ДРУГАТА ПЕСЕН, КОЯТО ПРИЧИНЯВА БОЛЕСТТА И, КОЯТО ТАКА СЕ Е СКРИЛА, ЧЕ КАТО Я ОТКРИЕМ Е ТОЛКОВА ИЗНЕНАДВАЩА и за двете страни? А ТОВА МОЖЕМ ДА ГО РАЗБЕРЕМ САМО ОТ САМОТО ДЕТЕ, ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО – БЕЗ ДУМИ. В ТОВА СЕДИ КРАСОТАТА И ИЗКУСТВОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА. ГЛЕДАНЕ, СЛУШАНЕ, НАБЛЮДАВАНЕ – И ТОГАВА ДРУГОТО ЩЕ ДОЙДЕ САМО!

Между другото се оказах права. Случаят на детето гъска – Anser anser наистина проработи. Днес се видях с майката и каза, че първата вечер все още се е мятала в леглото, но на втората вече не – спала е спокойно. През деня също е по-спокойна, не се тръшка като не и изнася нещо, както преди. Невероятно! Такива трудни и мътни случаи на редки лекарства са най-вълнуващи.Не казвам, че това е успешен случай, защото трябва да мине поне година докато се каже, че е напълно излекувана, но тя има много добър резултат за кратко време и е от типа случаи УАУ. Сега не мога да ходя с джип на Рила и да ми е адреналинно заради стръмните склонове и на задната седалка понякога има пищящи момичета, но пациентите ми доставят дозата адреналин. smile emoticon Иначе като е лесно не е интересно. Къде те боли, каква е болката, какво ядеш – това е досадно. Благодарна съм на Др. Шанкаран, че направи хомеопатията такъв купон с МЕТОДА НА УСЕЩАНЕТО.

 

Posted in Практика | Leave a comment

Acetic acid

Acetic acid

Това лекарство предизвиква състояния на дълбока анемия с подпухване, огромна слабост, с чести припадъци, слабо сърце, повръщане, обилно уриниране и потене. Кръвоизливи от някои части. Особено подходящ за бледи, слаби хора, с отпуснати и слаби мускули. Линеене и дебилност.Acetic acid има способност да втечнява албуминозни и фиброзни депозити. Рак на епитела, вътрешно и локално. Сикози с възли и мравучкане в ставите. Твърд шанкър. Разреждане 1Х ще умекоти и ще накара гнойта да излезе.

Ум. – Раздразнителен, тревожи се за бизнес дела.

Глава.- Нервно главоболие от злоупотреба с наркотици. Прилив на кръв към главата с делириум. Слепоочните кръвоносни съдове са разширени. Болка през основата на езика.

Лице.- Бледо, восъчно, измършавяло. Очи потънали с  тъмни кръгове. Ярко червени, изпотени. Епителиома на устната. Горещи и зачервени бузи. Болка в лявата челюстна точка.

Стомах.- Слюноотделяне. Ферментация в стомаха. Интезивна пареща жажда. Отпадналост от студени напитки. Повръща след всяка храна.  Слабост в епигастриума. Пареща болка като от рак. Рак на стомаха. Кисело оригване и повръщане. Връщане на пареща слюнка в устата  и силно слюноотделяне. Хиперхлоридия и гастралгия. Силна пареща болка в стомаха и гърдите, последвана от студенина на кожата и студена пот по челото. Чувства стомаха си все дно, че е пил много оцет.

Корем.- Чувства корема си като че е потънал. Чести водни изпражнения, влошаващи се сутрин. Тимпанизъм. Асцит. Кръвоизлив от червата.

Урина.- Големи количества бледа урина. Диабет с огромна жажда и отпадналост./Fhos.ac./

ЖПС.- Обилен мензис. Кръвоизлив след раждане. Гадене през бременността. Разширени болезнени гърди пълни с мляко. Мляко impoverised ,синьо, прозрачно, кисело. Анемия у кърмещи майки.

Дишане.- Скрибуцащо, съскащо дишане. Трудно дишане, кашлица като вдишва. Мембранозен круп. Раздразнение на трахеята и бронхиалните тръби.

Posted in Практика | Leave a comment

КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – ДВУГОДИШЕН КУРС

КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – ДВУГОДИШЕН КУРС

 Untitled

Първи ден:

1. Лекарства за интермитентна температура – ММ на Ален;

2. Случаи на редки лекарства на Др. Саркар;

3. ММ на Бьорике.

4. Техники в снемането на случаите  – 2 случая на видео.

 

Втори ден:

1. Как да разбираме умствените рубрики? Горан Гейкууд/”the other song”/;

2. Грешките, които се допускат при използване метода на усещането;

3. Два случая на видео и анализ.

 

Дата: 20 и 21 февруари /събота и неделя/ – Варна           

Продължителност –  9,30 – 17,30 ч.

Цена: 180 лв.

При плащане до 30.01.2016 – 140 лв.

Ако доведете другарче  – по 120 лв. (при плащане до 30.01.)

Teмите на курса ще съдържат изучаване на ММ на класиците, реперторизация,както и  Философия и най-новите открития – Методът на усещането и изкристализиралия след това метод на Синергията. Има много школи и учители в хомеопатията, но ако тя расте само на широчина, това би създало голямо объркване. Целта на синергията е да въведе ред в хаоса и да покаже ясна посока помагаща ни да достигаме до тези лекарства, които не познаваме добре или изобщо.

Банкова сметка в лева::
BGN BG16BPBI79421020714502
BIC BPBIBGSF
Пощенска банка
Основание за плащане: Дарение за Сдружение “ Гласът на хомеопатията“

МОЛ: Геновева Костова Георгиева

 

Организатор: Сдружение „Гласът на хомеопатията”

Лектор: Геновева Георгиева

www.homepathyvoice.eu

www.homeopathyvoice.com

Posted in Събития | Leave a comment