Category Archives: Събития

ОНЛАЙН КУРС ПО ХОМЕОПАТИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ – 14-15 ЯНУАРИ

Posted in Събития | Leave a comment

КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – ДВУГОДИШЕН КУРС – 19-20 ноември

Posted in Събития | Leave a comment

КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – Двугодишен курс за начинаещи

Posted in Събития | Leave a comment

ОСТРИ СЛУЧАИ В ХОМЕОПАТИЯТА

Posted in Събития | Leave a comment

КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА – ДВУГОДИШЕН КУРС

Posted in Събития | Leave a comment

СИНЕРГИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ЛЕКЦИЯ

Posted in Събития | Leave a comment

ХОМЕОПАТИЧЕН СЕМИНАР С Д-Р РАДЖАН ШАНКАРАН В БЪЛГАРИЯ

Posted in Събития | Leave a comment

КРАСОТАТА НА МИНЕРАЛНОТО ЦАРСТВО – ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР

Continue reading

Posted in Събития | Leave a comment

МАГНЕТИЧНА ИНДИЯ, МЕКАТА НА ХОМЕОПАТИЯТА НИ ЗОВЕ

Posted in Събития | Leave a comment

ЕДИН НОВ ПОГЛЕД КЪМ НОЗОДИТЕ

Posted in Събития | Leave a comment