Online училище “HOMEOPATHYVOICE”

 

 

 

Растително царство – 9 модул
26-27 януари от 9,30 до 17,00 ч.
Програма:
1.Подклас Hamamelididae и Dillenididae – теория и случаи на видео. 3. Значение на първите 10 минути от снемането на случая, център на случая(гореща точка), сигурни симптоми(котва), поглед отгоре (означава да видим основната конструкция, скелето, което държи цялата „къща“), второстепенни симптоми, случайна и структурирана реперторизация, бай-паси, нива и т.н. – Геновева Георгиева.

Лектор: Геновева Георгиева – преподавател в Homepathyvoice school
2.Остри  гастритни случаи решени на база ММ и реперториум.
ММ на Бьорике, как да учим Материя Медика успешно като цяло?
Какви въпроси се задават, какво трябва да наблюдаваме в един случай? Оценяване центъра на случая. Как да изучаваме реперториума, как и кои рубрики да изберем, за да решим случая успешно?
Д-р Алпеш Оза – преподавател в Академията за напреднали хомеопати “the other song”
Такса: 160 лв.
При плащане до 15 януари: 100 лв.
Сметка в лева:
Банкова сметка в лева:
IBAN BG57CECB979010F6375700 BIC CECBBGSF
ЦКБ (Централна кооперативна банка).
Геновева Костова Георгиева
Основание за плащане: курс

Моля, изпратете потвърждение и приложено плащане
на имейл homeopathyvoice@abv.bg
Благодаря.
За контакти:
www.homeopathyvoice.eu
Тел: 0889 919889

Най-ценното в този курс са случаите на живо и на видео, в които за разлика от съкратената версия в книгите са в цял вид с цел освен да научите основите, да придобиете умения да наблюдавате и оценявате първични, вторични, третични симптоми, център на случая, диференциални диагнози и т.н.