Хомеопатичните лекарства

 • —  Поведението на жизнената сила, тази интелигентна и вдъхваща живот на човешкия организъм енергия, е аналогично на това на електромагнитните полета.
 • —  Видът на вълната се определя от  честотата(цикли за секунда), дължината(см )или м. и амплитудата(единици сила).
 • —  Височината на вълната се нарича амплитуда и е мярка за действителната сила на вълната. Колкото по-голяма е амплитудата, толкова по-голяма е силата на вълната. Между 2 вълни с еднаква честота, тази, която е с по-голяма амплитуда носи и предава по-голяма сила.
 • —  Всяка субстанция има характерна честота, на която вибрира най-лесно. Хомогенна субстанция като кристал или метален камертон ще вибрира най-силно на една честота, която се нарича “резонансна”. На резонансната честота енергията , силата на системата е максимална и е в състояние на хармония.
 • —  Ако субстанцията е нехомогенна например човешки орган, всяка негова компонента ще се стреми да вибрира със собствена честота. Общата вибрация на един сложен организъм е много сложна, изменяща във времето не само честотата, но и амплитудата си.
 • —  Нивото на жизнената сила на човешкия организъм може да се възприема само като динамично ниво, влияещо с различна степен на сила и хармония едновременно върху всички нива на съществуване.
 • —  Това е сложен, флуиден, гъвкав енергиен процес, който едновременно влияе на и се влияе от околната среда, но се подчинява на законите и принципите на резонанса, хармонията и интерференцията.
 • — Когато организмът е подложен на някакво влияние – добро или вредно, най-напред се променя честотата на вибрациите на динамично ниво или прмяна в резонансната честота на организма.
 • —  Промяната на динамично ниво е незабавна, но може да премине различен период от време преди да се развият симптоми на физическо, емоционално или умствено ниво.
 • —  Смисълът на живота е да се приведем в съзвучие с околната среда. Не се изисква да бъдем еднакви с нея, защото не можем с нищо да бъдем еднакви-това е инициалната програма на Твореца за нас-чрез уникалността си да проявяваме Неговото многообразие.Съзвучието има и друга дума-хармония-т.е. да бъдем хармонични със средата си, за да позволим творческите енергийни потоци на космоса да преминават безпрепядствено през нас.
 • —  Смисълът на хомеопатията е да приведе дух, душа и тяло в съзвучие с онази част от заобикалящата ни природа, превърнала се в хомеопатично лекарство, чиято енергия е в резонанс с енергията на пациента.
 • —  Само този резонанс може да събуди възстановителните сили за ползотворна работа. Само чрез подобието във вибрациите между организъм и лекарство жизнената сила ще бъде активирана да възвърне системата към здраве.
 • —  Минерални бани, фитотерапия, акупунктура.
 • —  За да има трайни терапевтични резултати е необходимо да се повиши интензивнотта на електродинамичното поле на лечебната субстанция, трябва да се освободи енергията в субстанцията и така да се направи по-достъпна за взаимодействие с динамичното ниво на организма.Така Ханеман е стигнал до потенцирането, чрез което се извлича лечебната енергия от субстанцията без да се променя нейната честота.
 • —  Т.е. хомеопатиното лекарство е форма на интензифицирана енергия, която може да бъде приложена съобразно принципа на резонанса, на закона на подобието, но с повишена способност да влияе на динамичното ниво на организма и това да доведе до трайно излекуване.
 • —  С потенцирането се извършва отпечатване на информацията от молекулите на веществото върху водните молекули, чиято  пространствена конфигурация се променя и те стават носители на тази информация. Те носят активния принцип на веществото, неговата енергия, която всъщност и лекува. Тук се крие и гениалността  и Божествеността и чудото на хомеопатията. Водната молекула носи информация и лекува.Няма натрупване в организма, няма странични ефекти, има чисто енергийно въздийствие.
 • —  Производството на лекарства днес в повечето лаборатории се придържа към основите на традиционните методи още от дните на Ханеман-със стъклени епруветки, коркови тапи и сукусиране на течностите.

—  1. Избор на сурови материали;

—  2. Тритурация(стриване с хаван и пестик);

—  3. Приготвяне на течните субстанции чрез разреждане и сукусиране;

—  4. Натоварване на празни гранули с течни потенции;

—  5. Изсушаване на гранулите;

—  6.Пакетиране.

 • —  Използват се възможно най-чисти начални материали-златен станиол от най-висока чистота за Aurum metallicum. Също се търсят точните източници за приготвяне на соли, елементи и други.
 • —  Растителните лекарства-майчини тинктури.
 • —  За неразтворимите материали-стриване до часове според инструкциите на Ханеман.
 • —  Днес-механични устройства(кръгли мелници)-цилиндричен порцеланов въртящ се буркан  с плътен капак.
 • —  Материалът се поставя вътре  с 99 пъти повече лактоза и изключително твърди топчета го стриват на фин прах.От тритурацията се приготвя сух разтвор.1 грам от материала +99 грама лактоза се смесват и след тритурацията – 1С.
 • —  Процесът продължава до 3С, от която се приготвят течните потенции.
 • —  Сукусията е много сериозно изпълняван процес, защото е сърцевината на цялото производство-полуавтоматичен потенциатор.
 • —  Първите 15 потенции се приготвят в отделни  стъкленици точно по Ханемановия метод.
 • —  Всеки потенциатор – в отделна стая снабдена с високо пречистен въздух, който се отвежда от сградата с цел предотвратяване на кръстосана контаминация(смесване).
 • —  Празните шишета се пакетират в стая, в която никога не е имало хомеопатични лекарства.
 • —  Насищане на гранулите-прибавяне на течно хом. л-во към контейнера с глобули и разклащане за равномерно разпределение.
 • —  Изсушаване върху чиста филтърна хартия в сушилна камера.
 • —  Всяко лекарство се пакетира в зона, свободна от всякакво намесване на всякакво друго лекарство.
This entry was posted in Теория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *