ОНЛАЙН КУРС ПО ХОМЕОПАТИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ – 14-15 ЯНУАРИ

Първи ден:
1.Органон на лечебното изкуство
2. Лекции на Кент
3. Случай на живо

Втори ден:
1. Tuja occidentalis, Taxus baccata,Juniperus Sabina – ММ на Фатак
2.Случаи на видео
3. Остри случаи
4. Реперторизация

ЛЕКТОР: ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА
Представител на ‘the other song’ International Academy for Аdvanced Homoeopathy Mumbai за България и последователка на Д-р Шанкаран и учителите от академията.
Практикувам от 2006 година, а активно от 2011. Преподавам от 2012 година.Работя и се обучавам в ‘the other song’ от 2013 година. За 3 години тя ми даде толкова, колкото за 9 не получих тук.

Продължителност – 9,30 – 17,00 ч.
Цена: 160 лв.
ПРИ ПЛАЩАНЕ ДО 23 декември – 50% ОТСТЪПКА(80 лв.)
АДРЕС: ОФИСЪТ НА СДРУЖЕНИЕ „ГЛАСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА“: СОФИЯ, УЛ.”Веслец” 18, ет.3, АП.3
Банкова сметка в лева:
IBAN BG57CECB979010F6375700 BIC CECBBGSF ,ЦКБ(Централна кооперативна банка).
Геновева Костова Георгиева
Основание за плащане: курс

Тел: 0889919889; 0885 922889
Web-site:www.homeopathyvoice.com
Web-site:www.homeopathyvoice.eu
Facebook groups: https://www.facebook.com/groups/homeopathyvoice/
https://www.facebook.com/groups/193927897609537/
https://www.facebook.com/groups/744499532294900/

Целта на курса е последователно и методично изучаване на класическата хомеопатия. Акцентът е върху изучаването на лекарствата чрез случаи на живо и на видео. Това включва техника на снемането на случая според синергичния подход на Д-р Шанкаран, който включва класическата момеопатия и методът на усещането.Когато работим само с класическата хомеопатия имаме 40% успех. Когато работим с метода на усещането имаме също 40% успех, но когато работим и с двата метода имаме 80% успех.
Teмите ще съдържат и изучаване на ММ на класиците, реперторизация,остри случаи, детски случаи Има много школи и учители в хомеопатията, но ако тя расте само на широчина, това би създало голямо объркване. Целта на синергията е да създаде ред в хаоса показвайки ясна посока и как, когато усещането не е ясно,можем да комбинираме класическата хомеопатия със системата.Понякога имаме само царство, но източникът не е ясен, друг път имаме усещането, но миазмът не е ясен,трети път имаме само миазмът и нищо друго.Защо е така?Защото пациентите живеят на различни нива.Не можем да притиснем някой, който живее на 2 ниво – факти да ни каже усещането., което е 5 ниво, защото той просто има друга вибрация, живее на 2 ниво.Той ще си го измисли и ще ни заблуди, а това няма да ни свърши работа.Курсът ще разяснява тези важни положения, които често се случват в практиката. Съдържа 10 модула през 1 месец.

This entry was posted in Събития. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *