Защо работи хомеопатията ?

По времето на създаването на хомеопатията, науката не е била толкова развита и не е можела да обясни защо хомеопатичните лекарства действат. Днес обаче с развитието на квантовата физика и фотохимията, това става достъпно. Какво имам пред вид? Класическият механистиченчен възглед на Нютон за света бешеоснован на твърдението за твърди, неразрушими частици движещи се във вакуум. Модерната физика коренно преразгледа тази картина. Това промени по дълбок начин класическото схващане за частиците. Тази промяна намери отражение в така наречените полеви теории. През 1900 г. Макс Планк формира квантовата хипотеза гласяща, че всяка енергия може да се поглъща и отделя само във вид на малки порции наречени кванти. По – късно Айнщайн доразвива тази теория като установява, че енергията не само се поглъща и излъчва на порции (кванти), но и се разпространява по същия начин. През 1924 г. Луи дьо Бройл предполага, че не само енергията може да притежава вълни и да бъде квантувана, но и материята. Това обяснява твърдението, че около всяко тяло в Природата има електромагнитно поле – около минералите, растенията, животните, хората и всички други предмети. Защо пиша всичко това? Защото хомеопатичното лекарство излъчва електромагнитно поле с определена честота и амплитуда. Човекът също излъчва такова електромагнитно поле. И когато двете влязат в резонанс се задейства дълбок оздравителен процес. Как става така, че хомеопатичното лекарство да придобие същата амплитуда и честота на вибрация на полето като човека? Чрез сукусирането (разтърсването ) на лекарството. При самата подготовка първо се взема 1 гран (0,05 грама) от веществото, например сребро и се смесва с 99 грана млечна захар като се използва фин сребърен станиол от най – високо качество. Тази смес се поставя в специални кръгли мелници, които приличат на херметически затворени буркани и изключително твърди топчета го стриват на фин прах. Така се получава потенция 1С. След това се взема 1 гран от това вещество и се смесва отново с 99 грана млечна захар и отново се стрива продължително. Процесът продължава до получаване на потенция 3С, от която се приготвят течните потенции. Отново се взема 1 гран от среброто в потенция 3С и се смесва в 500 капки смес от 1 част 90 градусов спирт и 4 части дестилирана вода и една единствена капка от това се поставя във флакон. Добавят се 100 капки пречистен винен спирт и този разтвор се разтърсва 100 пъти. Сукусията е много сериозен процес, защото е сърцевината на цялото производство. Извършва се със специален полуавтоматичен потенциатор. Всъщност при сукусията (разтърсването) на лекарствата се отключват скритите жизнени сили на субстанциите. Какво означава това? Това означава, че се повишава амплитудата на електромагнитното поле на лекарството и то става достъпно за взаимодействие с електромагнитното поле на човека.

This entry was posted in Теория. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *